Mariager Kloster


Efter en renovering i slutningen af 1800-tallet blev den tilbageværende fløj af Mariager Kloster ført tilbage til sit oprindelige udseende. Bygningen er i dag indrettet som sognegård.

Intro

Mariager Kloster var, som navnet antyder, oprindeligt et middelalderligt kloster. Efter Reformationen overgik klosteret gradvist til kronen, som udlagde det til et kongeligt len, og senere bortskødede det som en privatejet herregård. De historiske bygninger overgik atter til offentlig eje i 1891.

''Historien om Mariager Kloster'' Mariager kloster blev oprettet som Birgittinerkloster i 1446 med separate afdelinger til munke og nonner. Efter Reformationen i 1536 fik Mariager Kloster i en periode tilladelse til at fortsætte som et adeligt jomfrukloster frem til 1585. Herefter overgik kirken til byen Mariager og klostergodset blev udlagt til kongeligt len, mens klosterets bygninger blev omdannet til avlsgård for lenet. I kølvandet på Karl Gustav Krigene (1657-1660) solgte kronen ud af sine jordbesiddelser, herunder Mariager Kloster. En fjerdedel af fæstegårdene blev solgt fra inden selve klosteret blev overdraget til Leonard Marselis og arvingerne efter Albert Bernt, som betaling for kronens gæld. Det meste af 1700-tallet var Mariager Kloster ejet af familien Thestrup, indtil den i 1798 blev solgt på auktion til et konsortium bestående af F.R.C. Bülow, E.C. Müller, Peter Severin Fønss og P. Abel. Samme år fik de tilladelse til at frasælge herregårdens fæstegårde og i 1804 udstykkede de selv hovedparcellen. I 1891 blev Mariager Klosters hovedbygning solgt til staten, som anvendte den til dommerkontor frem til 2008, hvor Mariager Kirke overtog de sidste rester af den gamle klosterbygning og indrettede sognegård i bygningen. ''Markante ejere'' 1446-1536: Mariager Kloster 1536-1664: Kronen 1726-1769: Matthias Thestrup 1798-1807: Konsortium Læs mere om Mariager Kloster på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/mariager-kloster danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Det middelalderlige klosteranlæg bestod af adskillige bygninger med flere lukkede gårde og separate afdelinger til munke og nonner, men i dag står blot en enkelt fløj. Nonneklosteret blev revet ned i 1721-1724 og munkeklosteret blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet. Den tilbageværende bygning, som er opført i gule munkesten, blev i 1891 restaureret og står i dag med kamtakkede gavle og rødt tegltag. På bygningens østlige side står et ottekantet trappetårn, som menes at være opført i løbet af 1500-tallet. ''Omgivelser'' Mariager Klosters ene tilbageværende bygning ligger i forbindelse med Mariager kirke, som er en klassisk klosterkirke hvor skibet og tværskibet ligger i den karakteristiske korsform. Før i tiden lå klosteret i udkanten af Mariager by, men byen er vokset og klosteret har nu bebyggelse på alle sider. Sydvest for klosteret ligger avlsgården, hvis hovedbygning er opført i 1876. ''Bygninger og gods'' Sidste halvdel af 1400-tallet: Klosteret opført 1500-tallet: Trappetårn opført 1721-1724: Nonnekloster nedrevet 1798-1804: Fæstegårde frasolgt og herregården udstykket Ca. 1800: Munkekloster nedrevet 1890’erne: Tilbageværende fløj renoveret af staten

''Fakta'' Adresse: Klosterstien 12, 9550 Mariager Kommune: Mariagerfjord Tidligere: Randers amt, Onsild herred, Mariager sogn Ejer: Mariager Kirke (2017) Funktion: Administrationsbygning (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Offentlig adgang på kirkegårdens område Fredning: Bygningen er fredet (2017)

''English'' Mariager Abbey was, as the name suggests, originally a Bridgettine Abbey, but after the Reformation in Denmark in 1536 the abbey passed to the crown. In the late 17th century it was sold off and henceforth established as a privately owned manor well into the 19th century. Besides Mariager Church itself, only a single wing remains of the former abbey

''Publiceret''