Maria Søstrene i Vejle


Fra Sct. Maria Hospitalets 75 års jubilæum i 1988. Nogle af søstrene er samlet i hospitalets smukke anlæg. Fra venstre er det Søster Elise, Søster Lucienne, Søster Borgia, Søster Frederikke, Søster Euberta, Søster Olava, Søster Xaveriane og Søster Kjelda.


Sct. Maria Hospital på Blegbanken er opført i 1913. Porten findes ikke længere, men ellers ser bygningen ud som idag. Billedet er taget umiddelbart efter opføreslen.


Sygeseng på Sct. Maria Hospital i 1930'erne.


Fra Sct. Maria Hospitals 75 års jubilæum i 1988. Til højre forstanderinden, Søster Frederikke, til venstre hendes forgænger, Søster Eudoxie. Fotograf: Allan Simonsen


Den sidste nat på Sct. Maria Hospital, inden det lukkede i 1994. Søster Frederikke og sygehusdirektør Knud Rindom Jeppesen ønsker den nybagte mor tillykke. Fotograf: Palle Petersen

Intro

Maria Søstrene fra Berlaar i Belgien begyndte deres virke i Vejles katolske menighed i 1911. De sidste søstre forlod byen i 2006.

Søstre fra Belgien til Vejle
Den 19. august 1911 kom fire søstre fra den katolske belgiske orden Søstre af Marias Hellige Hjerte af Berlaar til Vejle. Ordenen var grundlagt i 1722 i Gestel, en lille landsby i den flamske del af Belgien, og opnåede biskoppelig anerkendelse i 1845. Fra 1865 blev det pålagt søstrene at følge Sct. Augustinus regler om at leve i fattigdom, jomfruelighed og lydighed. Blandt ordenens vigtigste opgaver var undervisning og opdragelse af børn, samt syge- og ældrepleje.

Maria Søstrene sætter deres præg på Vejle
I Vejle, hvor de hurtigt indgik som en værdsat del af lokalsamfundet, blev de kendt som Maria Søstrene, og de skulle i første omgang overtage undervisningen på den katolske Sct. Hermann-Joseph Skole og samtidig forsøge at virkeliggøre planer om oprettelse af et hospital. Sct. Maria Hospital blev en realitet i 1913, og udgifterne til byggeriet - 150.000 kr. - blev afholdt af Maria Søstrene. I 1927 oprettedes Mariasøstrenes Børnehave. Den opnåede statsanerkendelse i 1942 og flyttede samme år fra mere beskedne lokaler på Sct. Norberts Skole til en ny bygning på Blegbanken 5. I midten af 1970’erne flyttede børnehaven til Vestre Engvej.

Nye tider, nye veje
I marts 2006 betød alder og svigtende tilgang, at de sidste Maria Søstre forlod Vejle for at nyde et velfortjent otium i Belgien. Borgmester Flemming Christensen sagde i sin afskedstale, at søstrene aldrig havde ladet sig kue af vanskelige tider, men beslutsomt og handlekraftigt fundet nye veje i deres virke.


Sct. Maria Hospital
Sct. Maria Hospital blev under søstrenes kyndige ledelse en vigtig del af byens sygehusvæsen. Det betød udvidelse af både de fysiske rammer og antallet af søstre til at varetage sygeplejen. De 35 sengepladser var i 1927 blevet til 60 og 10 år senere til 90. Med årene specialiserede hospitalet sig i gynækologisk/obstetriske patienter, og der blev tilknyttet jordemodercenter, alkoholambulatorium og amtets eneste klinik for familieplanlægning. Mange vejlensere kom til verden på Sct. Maria Hospital - op gennem 1980’erne mere end 1200 om året. Det vakte derfor stor opstandelse, og der blev indsamlet tusindvis af protestunderskrifter forud for hospitalets lukning i 1994. Bygningerne fik dog ikke lov at stå tomme ret længe, for Maria Søstrene gik aktivt ind i bestræbelserne på at få etableret Vestdanmarks første hospicecenter. Sct. Maria Hospice Center blev indviet i november 1995, ikke mindst pga af en rundhåndet økonomisk håndsrækning fra søstrene. Idag er hospice flyttet til Bredballe.