Margrethediget

Intro

Margrethediget, Nørre Tinnet krat, 7323 Give. Voldanlæg fra jernalderen.

Fra Nørre Tinnet krat strækker der sig i vestlig retning en nu ca. 250 m. lang jordvold, der fra gammel tid er blevet kaldt for Margrethediget eller Margrethevolden. Volden er opført i jernalderen (o. 500 fvt. til o. 800 evt.) formentlig på samme tid som Trældiget i Vejle Ådal. Jernalderen var en voldelig tid, hvor datidens mennesker ofte måtte bygge befæstninger til beskyttelse. Sådanne forsvarsanlæg findes der mange af omkring Vejle.

Volden har oprindeligt strakt sig over mindst 500 meter. Volden er vendt mod syd med en voldgrav foran, . Der har formentlig været opført en træpalisade på voldens top. Hvor høj dette forsvarsanlæg har været vides ikke, men bredden af vold og grav var 10 meter. Det vides heller ikke hvilken Margrethe, der har lagt navn til volden, der er formentlig tale om et lokalt sagn. Ved volden er der fundet rester af våben og stensatte ildsteder og i selve diget en kanonkugle af jern.

Engområdet vest for Vejle var et yderst farligt område at befinde sig i omkring jernalderen. Udover Margrethediget ved Øster Nykirke var der endnu et voldanlæg, Trældiget ved Ravning. Herudover var der to ringborge, Troldborg Ring ved Ravning og Trælborg i Verst Skov. I Vingsted Sø blev der i 1856 fundet et stort krigsbytte, der blev ofret omkring år 200. Krigsbyttet bestod af en del våben, der var blevet erobret efter et stort slag i området og derefter ofret til guderne som tak for sejren.

Henvisninger:
Fra Vadested til by, Vejle historie bd. 1. (red.) Asbjørn Hellum Vejle 1997.