Margrethe kog


Vidåslusen og Saltvandssøen. Vidåslusen og Saltvandssøen er del af en enestående kulturmiljø i Danmark


Vidåslusen. Vidåslusen, indviet 1982, er kombination af tradition og moderne teknologi

Intro

Margrethe Kog er det yngste inddæmmede område i Danmark. Det Fremskudte Dige, der beskytter området, blev opført i 1979-81. Diget er 12,2 kilometer langt og går fra Emmerlev Klev i Danmark ned til Hindenburg-dæmningen i Tyskland. Det lange dige blev bygget, som et fælles dansk-tysk projekt...

Margrethe Kog er det yngste inddæmmede område i Danmark. Det Fremskudte Dige, der beskytter området, blev opført i 1979-81. Diget er 12,2 kilometer langt og går fra Emmerlev Klev i Danmark ned til Hindenburg-dæmningen i Tyskland. Det lange dige blev bygget, som et fælles dansk-tysk projekt. Diget beskytter Tøndermarskens 15.000 indbyggere og 12.000 hektar jord mod oversvømmelser fra Vadehavet. Jorden i Margrethe Kog er delvist offentligt og delvist privatejet. Naturen i området er fredet. Derfor bliver det meste af det inddæmmede område kun brugt til græsning. Saltvandssøen bag diget er blevet et populært tilholdssted for trækfugle. ''Stormfloden kan bare komme an'' En stormflod i 1976 truede med at oversvømme hele Tøndermarsken. Vandstanden steg til næsten fem meter over normen, og hele området blev evakueret. Det er den hidtil højeste vandstand, man har målt i Højer. Samme år besluttede Folketinget at bygge et dige til at beskytte både beboere og natur. Vidåen løber syd om Højer og fortsætter gennem Højer Kanal og den Højer Sluse til Vidåslusen. Da man byggede diget, blev der også bygget en sluse til åen. Når der er risiko for stormflod, bliver slusen lukket. Slusen består af tre betonkamre og to træporte, som er selvlukkende. Ved siden af slusen ligger et kontrolrum. Her kan slusemesteren følge vandhøjde og vindstyrke.