Maren Turis Plads


Maren Turisgade 7, ca. 1900

Intro

Navngivet den 23. maj 2002. Pladsen havde været kaldt Maren Turis Plads i mange år, derfor ønskedes navnet officielt godkendt.

''Maren Turisdatter'' var gift med købmand Chresten Michelsen, der fra omkring 1570-1580 var borgmester i Aalborg. Maren Turis blev i 1582 anklaget for at være heks og sat i fængsel. Hun skulle ved hekseri have forvoldt lensmand på Aalborghus Axel Vifferts død. Man blev dog senere overbevist om hendes uskyld, og hun blev derfor løsladt igen. Maren Turis er begravet i Vor Frue Kirke. Gaden var tidligere anset som en af byens fineste gader. Her havde nogle af de mest velhavende borgere huse og grunde, og her lå nogle af de højest vurderede ejendomme i Aalborg i 1600-tallet. Maren Turis Gade nr. 10 er et af de ældste bindingsværkshuse i Aalborg, det stammer således fra slutningen af 1500-tallet og blev kaldt "Rykind", fordi husets facade var rykket et stykke ind i forhold til naboejendommen. Den 30.04.1956 forlængede man gaden med gadestrækningen nord for Ved Stranden.

Teknisk Forvaltning (05.01.01G01.(2002-03703)