Maren Poppes Gyde


Maren Poppes Gyde, set fra Kattesundet, mod øst. På hjørnet ses, Cykle Forretning K. Laursen, Kattesundet 21.


Maren Poppesgyde

Intro

En smal vandgyde, der gik fra Kattesundet til Vesterå. Den er opkaldt efter Maren Popp, gift med købmand Johan Popp omkr. 1680. Johan Popp lod opføre en stor gård, Vesterå 11, den blev nedrevet omkring 1960.

Efter Johan Popps død i 1702, styrede Maren i 23 år sin store forretning med hjælp fra sønnen, Niels. Maren Poppes Gyde blev nedlagt i 1962-63 på baggrund af en ansøgning fra firmaet Vesterå 11, Aalborg A/S, der ejede samtlige ejendomme langs gyden og ønskede at inddrage området i et projekteret byggeri, Rafns Gård, opkaldt efter A/S Rafns Fabrikker, der havde til huse i Vesterå 11. Den oprindelige Maren Poppes Gyde, der ikke længerere eksisterer, lå i forlængelse af Korsgade mellem Kattesundet og Vesterå (dengang Vesteraagade). Se flere billeder af Maren Poppes Gyde [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Maren2C71B8poppes2C71B8gyde2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her]

Aalborg byrådsforhandlinger C-65-1962 Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg Stiftstidende 20.12.62 Historiske Kort på Nettet, Aalborg bygrunde, plan 1 [https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=4147&elav=2005051 https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=4147&elav=2005051]