Maren Hemmings Vej


Aalborg Kloster, Adelgade. Indgangen til Aalborg Kloster. Aalborg Kloster er Danmarks ældste sociale institution, oprettet som et helligåndshus den 20. august 1431 af "hæderlige kvinde Maren Hemmings".

Intro

Navngivet den 7. juni 1909 efter forslag fra hospitalsforstanderen på Aalborg Stiftshospital (Aalborg Helligåndskloster).

''Maren Hemming'' Vejen var oprindelig var en privatvej anlagt af hospitalet. Den er opkaldt efter Maren Hemmings, som i 1431 skænkede byen jord til opførslen af det første Helligsåndshus, et kombineret syge- og alderdomshjem. '''"Den 20. august 1431 skænkede den gudfrygtige Maren Hemmings med sin mand Hemming Billedmesters og sine sønners, hr. Hennekes og hr. Claus råd og samtykke sin fædrende og mødrende jord i St. Peders sogn i Aalborg , norden for Nørregade (Algade)ved byens planker (befæstning) den hellige trefoldighed til hæder, lov og ære til det formål, at et helligåndshus skulle stiftes, bygges og vies, således at fattige, trængende og syge mennesker i det kunne få herberge, husvalelse og hjælp efter stedets lejlighed". ''' Helligåndshuset blev i 1451 gjort til Helligåndskloster, som efter reformationen blev ved at bestå som Aalborg Stiftshospital. Maren Hemmings døde ca. 1440 som "søster" i sin egen stiftelse.

Aalborg byrådsforhandlinger 69/1909-1910 Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 F.H. & K.H. 1998, s. 251