Marbæk Plantage


Sagfører E. M. Hansen opkøbte omkring 1900 store hedearealer i Marbækområdet og skabte Marbæk Plantage. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005

Intro

Plantningen af Marbæk Plantage blev påbegyndt i 1904. Her findes mange fortidsminder, bl.a. to fredede jernalderbopladser, hvor rester af huse og brolægninger er frilagt, samt et større fredet agersystem fra samme tid.

Historien om Marbæk Plantage
Marbæk Plantage blev anlagt af sagfører E.M. Hansen. I dag ejes plantagen af Esbjerg Kommune, som bl.a. har etableret naturformidlingscenter, naturlegeplads samt overnatningssteder. Udviklingen er sket, så de arkæologiske spor stadig ses i landskabet. I dag har området udviklet sig fra hedeegn til et rekreativt område med en varieret blandingsskov.

Plantagen anlægges
Sagfører E. M. Hansen (1848-1923) begyndte at opkøbe hedejorden i Hostrup Sogn sidst i 1890'erne. Der var tale om 1.791 tønder land hede og 238 tønder land ager. Jorderne var spredt over Tobøl, Hjerting, Kokspanggårde, Hostrup, Kokspang, Sjelborg, Kraunsø, Marbæk og Myrthue.

Anlæggelsen af plantagen var i høj grad Sagfører Hansens egen bedrift. Han ansatte arbejdere til at plante træer og drive landbrug fra Marbækgård, som han også købte. Beplantningen bestod mest af bjergfyr og sitkagraner, som er særligt velegnede til det hårde vestjyske klima.

Sagfører Hansens arv
Efter sagfører Hansens død blev Marbæk Plantage drevet af hans arvinger og senere et interessentselskab. De sørgede især for at holde plantagen ved lige, men inddrog ikke nye områder. Interessentselskabet begyndte at sælge små jordlodder ved stranden i Sjelborg, hvor der opstod en lille hyttekoloni. Hyttekolonierne i Marbæk og Sjelborg eksisterer stadig.

Da Esbjerg Kommune i 1938 købte området, var det især med henblik på plantagedrift, medens det rekreative formål var mere underordnet. Under Anden Verdenskrig fik kommunen da også udnyttet plantagen, og Marbækområdet har flere gange beskæftiget unge mennesker i perioder med stor arbejdsløshed, senest med søernes anlæggelse i 1970’erne. Esbjerg Museum har desuden udgravet enestående jernalderbopladser med brolægninger mellem husene, som stadig kan ses. Ved søerne ligger Restaurant Marbækgård.

Plantagedrift
Fra 1940 blev den oprindelige bjergfyr erstattet af mere produktive arter som rødgran og østrigsk fyr. Plantørerne afprøvede også douglasgran, cypres og banksfyr. Denne udvikling er fortsat, så Marbæk Plantage i dag er en blandingsskov med nåle- og løvtræer samt buske imellem hinanden.

Med Marbækplanens vedtagelse i 1969 kom en større plan, som kombinerede områdets arkæologiske betydning, den specielle natur og befolkningens behov for rekreative områder. I dag har Skoletjenesten i Esbjerg etableret en meget succesrig natur- og kulturformidling på Myrthuegård ud til Ho Bugt, hvor børn og voksne lærer om naturen og områdets historie. På Myrthuegård findes også en udstilling om områdets natur og historie.