Mand over bord, Tordenskjold


E 96 TORDENSKJOLD

Intro

Mand over bord fra Tordenskjold 13. september 1909 i Nordsøen.

Ved at springe ned i Jollen, som under Fiskeriet slæbtes langs Siden, faldt Fisker Christian Jensen Møller af Esbjerg over Bord. T., som med Motoren i Gang løb ca. 5 Mils fart, blev straks drejet rundt, men inden Ulykkesstedet naaedes, var den overbordfaldne, som ikke kunde svømme, forsvunden og kom ikke mere til Syne.

Vejr: N.lig. Flov Brise

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1909


Tordenskjold var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var N. Enevoldsen. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1909


En mand faldt over bord og omkom. Hans navn er: Fisker Christian Jensen Møller (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1909


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.