Mand over bord, Svanen


Esbjerg-kuttere sejler ud, bl.a. E 341 SVANEN

Intro

Mand faldt over bord fra Svanen 3. august 1916 kl. 15.00 i Nordsøen.

Omtr. Kl. 3 EM., da S. var ca. 70 Sm. V. for Graadyb, faldt Fisker Axel Jensen af Esbjerg over Bord fra Dækket agter, hvor han laa og sov paa et Fiskevaad. Maskinen blev straks kastet "Bak", og alle Md. kaldte op, men omtr. samtidig forsvandt den overbordfaldne, som var bleven indfiltret i Fiskevaadet. Efter henved 3/4 Times Ophold paa Ulykkesstedet ansaas videre Eftersøgning for unyttig, hvorpaa Rejsen fortsattes.

Årsag: Anm. Aarsagen til Ulykken fremgaar af det ovenanførte. Den forulykkede var kort forinden af Føreren blevet advaret mod at lægge sig til at sove paa det Sted, hvorfra han faldt over Bord.

Vejr: NNV.lig Frisk Kuling

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Svanen var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: L. Thomsen. Skibet var ladet med fisk. Det var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


En mand faldt over bord og druknede. Hans navn er: Fisker Axel Jensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.