Mand over bord, Johanne


Everterne ENA, JOHANNE og EMANUEL. Maleri af H. Dohm 1922

Intro

Mand faldt over bord fra Johanne og druknede 21. marts 1898 ud for Hjerting.

D. 21/3 98 Kl. 11½ FM., da J. - fra Esbjerg til Varde med Kul - under V.lig Storm med nogen Sø var ud for Hjerting, faldt Matros N. M. Jessen af Fanø over Bord under Forsøg paa at bjærge Evertens bortdrevne Jolle og druknede. Føreren, der da var alene om Bord, fik fat i Matrosens ene Haand; men mistede Taget, og den Overbordfaldne svømmede da efter Jollen. Inden Everten kunde manøvreres ned til ham, var han imidlertid forsvunden. Anm. Det ses ikke hvorvidt nogen Redningsbøje fandtes om Bord; benyttet blev den i alt Fald ikke.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Johanne var en dansk evert med hjemsted i Nordby på Fanø. Skibets fører var: A. N. Jensen. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra Esbjerg til Varde.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Den overbordfaldne druknede. Hans navn er: Matros N. M. Jessen (Fanø).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.