Mand over bord, Hekla


Kutter E 61 HEKLA

Intro

2 mand over bord fra Hekla 10. september 1924 kl. 14.00.

Kl. ca. 2 Fmd., da H. laa til Ankers paa Fiskeplads ca. 60 Sm. NV. for Horns Revs Fyrskib, blæste det op til Storm af NV. Storsejlet, som var oppe, blev slaaet i Stykker af Vinden, og Bommen blev slaaet ud til Bb. Fartøjet gik samtidig i Drift i SØ.lig Retning. Da det var drevet 10 a 12 Sm. blev det lyst i Vejret, og man gav sig til at bjerge Bommen ind. Medens man var beskæftiget med dette, tog Fartøjet en Styrtesø over fra Stb., og denne skyllede 2 Mand - Alfred Hagbart Scmidt af Esbjerg og Ole Pedersen Nees af Vrist - over Bord. Føreren, der selv var ved at blive revet over Bord, opdagede først Ulykken, da den ene var ca. 100, den anden ca. 50 Fv. agten for Fartøjet. Der blev straks kastet Redningskranse og Bøjer ud til de forulykkede, der imidlertid kort efter forsvandt. H. blev liggende ca. 7 Timer paa Stedet.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Hekla var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


De to besætningsmedlemmer, der blev skyllet overbord, omkom. Deres navne er: Alfred Hagbart Schmidt (Esbjerg), Ole Pedersen Nees (Vrist).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.