Mand over bord, Esperance II


E 45 ESPERANCE

Intro

Mand over bord fra Esperance II under fiskeri i Nordsøen den 15. maj 1920.

Under Arbejdet med at hejse Klyveren blev Fisker Carl Johan Voksnæs slaaet over Bord af Klyvorskødet og gik til Bunds inden Fartøjet naaede tilbage til Ulykkesstedet.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Esperance II var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Manden, der faldt over bord, omkom. Hans navn er: Fisker Carl Johan Voksnæs.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.