Mand over bord, Esbjerg Redningsbaad


Esbjerg Redningsstation og redningsskib

Intro

Mand over bord fra Esbjerg Redningsbaad 30. oktober 1935 kl. 02.00 i Nordsøen.

Kl. ca. 2, da Redningsbaaden, der var undervejs ud til en nødsted Kutter under en VNV.-lig Storm, var i Nærheden af Graadyb Barre, brød en svær Braadsø over Baaden, hvorved denne blev helt overskyllet og 2 Mand slaaet over Bord. Det lykkedes den ene at hage sig fast til Bandens Ræling og derved blive bjærget, medens den anden - Baadfører Frederik Magnus Lambertsen af Esbjerg - hørtes raabe om Hjælp paa Søen. Der blev kastet en Redningskrans med Line ud, og Projektøren blev tændt, og den overbordfaldne saas liggende 6-8 m fra Baaden, hvor han havde faaet fat i Redningskransen. Det lykkedes at faa den overbordfaldne, der nærmest var bevidstløs, trukket ind til Baaden, men under Arbejdet med at faa ham bjærget indenbords, brød en ny Braadsø over Baaden, hvorved endnu en Mand blev skyllet over Bord. Det lykkedes sidstnævnte at faa fat i Rælingen og bjærge sig om Bord igen, men Baadfører Lambertsen var forsvundet og al yderligere Eftersøgning viste sig forgæves.

Årsag: Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Dykken. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Ulykken skyldes haardt Vejr.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1935


Esbjerg redningsbåd var undervejs til nødsted kutter.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1935


En mand omkom. Hans navn er: Baadfører Frederik Magnus Lambertsen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1935


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.