Malling kirke


Det runde forsvarstårn. det restaurerede runde forsvarstårn set fra øst


Vestre kirkegårdsmur. kirkegårdsmuren fra 1200-tallet med den foranliggende fritlagte grav.

Intro

Det oprindelige kirkedige omkring Malling kirke er fra tiden før 1200. Uden for kirkediget anlægges på et senere tidspunkt en forsvarsgrav. I første halvdel af 1300-tallet forstærkes kirkegårdsdiget betydeligt med rå og kløvet kampesten sat i kalkmørtel...

Det oprindelige kirkedige omkring Malling kirke er fra tiden før 1200. Uden for kirkediget anlægges på et senere tidspunkt en forsvarsgrav. I første halvdel af 1300-tallet forstærkes kirkegårdsdiget betydeligt med rå og kløvet kampesten sat i kalkmørtel. I det sydøstlige hjørne bygges samtidigt et tårn med en ydre diameter på 10,5 meter. Adgangen til kirkegården sker gennem en port umiddelbart vest for tårnet samt en smal passage i vestre kirkegårdsmur. De forstærkede kirkegårdsmure nedrives i 1943 under en kirkegårdsudvidelse undtagen ved det sydøstre hjørne. Mod vest står stadig den oprindelige kirkedige fra før 1200. ''Den befæstigede kirkegårdsmur'' Befæstningen af Malling kirkegård er den eneste kendte kirkegårdsbefæstning i Danmark. Befæstningen må have været brugt af folk fra et stort opland, for at der kan have været mandskab nok til at bemande murene rundt om kirkegården. Det store tårn i befæstningens sydøstre hjørne har både kunnet beskyttet 2 af kirkegårdssiderne og den brede indkørselsport til kirkegården. I tårnet gulv blev der fundet mange begravelser, som viser at tårnet også har været en kirkelig indviet bygning, formodentligt et kirkegårdskapel. Den bevarede vestre kirkegårdsmur har på et tidspunkt fået fjernet forstærkningen af muren fra 1300-tallet. Uden for muren er graven blevet rekonstrueret over en strækning på 50 meter.