Mallehuset Romsø


Mallehuset Romsø. Foto Finn Grandt-Nielsen


Mallehuset Romsø.


Mallehuset Romsø. Foto : Museumsinspektør Holger Rasmussen, Odense Bys Museer.

Intro

Hus under Hverringe. Opført kort før 1844. Navngivet efter en beboer.

Hus under Hverringe - idag feriebolig. Opført kort før 1844. Huset er opkaldt efter husets seneste faste beboer, Amalie (Malle) Mathilde Frederikke Frederiksen, der var husbestyrerinde (og senere gift med) husmand og fisker Hans Rudolf Rasmussen (levede 1840-1933).
I et referat af møde i Viby Sogneråd fra 10. nov. 1910 står følgende:
Sogneraadet vedtog at anmelde Fisker af Romsø H. Rasmussen og Husholderske Amalie Frederiksen i H. t. Strfl. Paragr. 178 for forargeligt Samliv saafremt der ikke i Løbet af 8 Dage er gjort Skridt til at ordne Sagen.
På næste sognerådsmøde d. 22. dec. 1910 blev følgende ført til protokols:
I Henh. t. Sogneraadets Beslutning i sidste Møde var Fisker H. Rasmussen meldt til Herredskontoret.
Han har nu giftet sig med sin Husholderske.