Malergården


Malergården. Siden 1934 har gården været ramme om kunstnerfamilien Swane

Intro

Malergården har siden 1934 været den stabile ramme om kunstnerfamilien Swanes virke. Malergården blev overdraget til Odsherreds Kunstmuseum som gave fra Gerda Swanes testamente i 2004...

Malergården har siden 1934 været den stabile ramme om kunstnerfamilien Swanes virke. Malergården blev overdraget til Odsherreds Kunstmuseum som gave fra Gerda Swanes testamente i 2004. Swanefamilien består af Sigurd Swane (1879-1973), hans kone Agnete (1893-1994) og børnene Hanne, Henrik og Gerda. Sigurd Swane var sammen med kunstneren Harald Giersing (1881-1927) med til at indføre det modernistiske, farvestærke og ekspressive maleri i Danmark. De blev inspirerede af de franske impressionistiske og fauvistiske maleres teknik og brug af farver. ''Den lykkelige årstid'' Gerda Swane fortæller i sine erindringer om høsten på Malergården. Det var et årligt højdepunkt, hvor alle andre hjalp til, mens Sigurd Swane fordybede sig i maleriet: ”Nu kom et meget stort lærred vandrende ud, båret af en lille hvidklædt mand. Far standsede på bakken, lagde lærredet på jorden og satte den tunge malerkasse og staffeliet med de lange snore fra sig, og så sig om – på én gang drømmende forelsket og skarpt vurderende... Nu var det Fars lykkelige årstid, nu var der de lodrette linjer i landskabet, som han længtes efter... Far malede, og når han kom hjem, ringlede de lange søm på de snore, han tøjrede staffeliet med, som små glade bjælder i rytmen til hans faste, raske skridt.”