Majbølle kirke


Majbølle kirkegård


Majbølle kirkegård


Majbølle kirkegård


Majbølle kirke

Intro

Kirke med gotisk kor og skib med et sengotisk tårn og kapel. Kirken er opført i røde munkesten. Hvælvet i kor og skib blev i 1400-tallet dekoreret med kalkmalerier af ”Elmelundemesteren”, men står i dag overkalkede. De kendes fra en restaurering i 1876.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Majb%F8lle%20(0787) Registrerede gravminder på Majbølle kirkegård]