Maglehøj og MuldhøjIntro

To store kuplede gravhøje - Maglehøj og Muldhøj - ligger højt og markant ved indkørslen til Ry Stationsby - henholdsvis nord og syd for Skanderborgvej.

Nationalmuseet fredede dem begge to i 1897. Mulhøj var dengang 3 meter høj og havde en diameter på 22 meter, mens Maglehøj var en lille smule større: Treenhalv meter høj og 25 meter i diameter. På begge høje var der spor efter afgravninger - det vil sige, at nogen på et eller andet tidspunkt har ledt efter fund i højene. Folk fra Nationalmuseet kom tilbage i 1948 for at kigge på højene igen. På Mulhøj konstaterede man en ny afgravning, og ejeren fortalte, at det var tyskere, der havde været på spil under krigen. Fredningen af fortidsminderne betyder, at højene skal ligge frit i landskabet, og at der ikke må bygges inden for en afstand af 100 meter fra højenes fod. Kulturarvsstyrelsen har tegnet et Danmarkskort over særligt bevaringsværdige arkæologiske områder - de kaldes kulturarvs-arealer. Området omkring Mulhøj og Maglehøj er udpeget til sådan et kulturarvsareal, også fordi der i samme område er registreret 12 andre gravhøje, som ikke er fredede, men overpløjede. Gruppen af gravhøje kan tyde på, at der i oldtiden gik en vej fra Dover Kirke i øst til Gudenåen ved Holmens Camping og Falgårde i vest. Mange af gravhøjene menes at være fra ældre bronzealder, men der er også gjort fund fra stenalderen i nogen af dem.