Magleby Kirke


Postkort af Magleby Kirke


Postkort af Magleby Kirke interiør med altertavle.


Magleby Kirke, interiør med krucifiks.


Magleby skole


Lindencrone hospital, Magleby


Magleby Kirke 1890 - 1910

Intro

Magleby Kirke har ligget på Stevns ved vejen mellem Magleby og Klippinge i 7 - 800 år.

Man mener, der sandsynligvis har ligget en trækirke, inden man gik i gang med at bygge kirkens ældste dele. Kirken er viet til Sankt Andreas. I sognet findes to hellige kilder S. Hans Kilde og Andreas Kilde. Den ældste del af kirken, som blev bygget i 1100 tallet, er bygget i kridtsten i romansk stil og var kun halvt så stor som den nuværende kirke og noget lavere. Af den er der kun langmuren i den midterste del af skibet tilbage. Der var intet tårn eller tilbygninger, og indvendig var der ingen hvælvinger, men et bjælkeloft, uden altertavle, prædikestol eller bænke. Det var kun et lille vindue i hver side med svineblære i stedet for glas. Man kan på kirkens "nisseloft" se rester af det ene gamle vindue. Våbenhuset er af munkesten i gotisk stil. Første del blev bygget omkring 1300 tallet. Omkring reformationen byggede man våbenhuset højere, hvilket kan ses af et savskifte på muren. Omtrent samtidigt blev skibet forhøjet og udstyret med fire krydshvælv. Ligeledes blev sakristiet bygget. Samtidigt blev der bygget et tårn, som dog ikke var bygget solidt nok og styrtede sammen i 1584. Inde i kirken fortæller en tavle på latinsk, at der gik 8 - 9 år, inden man fik råd til at bygge det nye tårn med økonomisk hjælp fra andre kirker. Det nuværende spir er fra 1855 I forbindelse med kirken blev der opført et hospital, som etatsråd Christian Lindencrone lod bygge. I 1763 blev der i 1879 opført en rytterskole, som blev udvidet i 1916. At kirken er kalket gul viser at den, ligesom Holtug kirke, har tilhørt Gjorslev Gods.

Hæfte omhandlende Magleby kirkebygning fra Stevns Lokalhistorisk Arkiv http://www.thorshoj.dk/rytterskoler_tryggevaelde.htm#Magleby Trap Danmark bind 4

Frederik d. 4. lod i 1720- erne opføre rytterskoler over hele landet for at fejre sin 50 års fødselsdag. Rytterskolen i Magleby blev opført i 1721 ved siden af kirken på samme plads, hvor der siden 1630 havde ligget en skole. Alle 18 rytterskoler i Tryggevælde rytterdistrikt kostede 550 rigsdaler og er opført af bygmester Laurits Eriksen. Allerede i 1727 nedbrændte den første rytterskole, fordi skoleholderen, Søren Palle, havde været uforsigtig, da han skulle tørre malt på bageovnen. Der blev allerede året efter opført en tilsvarende skole. Selv om Søren Palle havde skylden for branden og var pligtig til at lade opføre en ny skole for egne penge, lod en kgl. resolution fra samme år nåde gå for ret. Skolen fungerede til 1879, hvor der blev opført en ny bygning vinkelret på den gamle. I 1916 blev skolen udbygget og fungerede som skole til Skelbækskolen blev opført i 1963.

Lindencrone lod Hospitalet indrette i den gamle kirkelade, som blev opført sidst i middelalderen lige ved kirkemuren.

''Publiceret''