Maglebrænde kirke


Maglebrænde kirkegård


Maglebrænde kirkegård


Maglebrænde kirkegård


Maglebrænde kirke

Intro

Kirke med romansk kor og skib med et sengotisk våbenhus. Kirken er opført i munkesten, men står i dag hvidkalket. Kirken indeholder fra slutningen af 1300-tallet og 1500-tallet med forskellige religiøse og dekorations motiver.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Maglebr%E6nde%20(0811) Registrerede gravminder på Maglebrænde kirkegård]