Magelund – voldsted


Magelund i horisonten.


Ved foden af voldstedet.


Oppe på borgbanken blandt fårene.

Intro

Magelund i nærheden af herregården Lykkesholm er et af de mest imponerende voldsteder på Fyn. Dets oprindelse skal muligvis findes tilbage i 1100-tallet – i hvert fald minder det meget om en række andre borge fra samme periode, bl.a. Søby Volde på Ærø.

Voldstedet ligger på et højdedrag, der skyder sig ud fra syd mod nord. På vest- og nordsiden lå oprindelig en nu udtørret sø, der udgjorde et naturligt forsvar, mens man mod syd og øst havde anlagt en ca. 10 m bred tør grav. Mod syd synes der endda at have været yderligere et eller flere systemer af volde og grave, som hindrede en eventuel fjende i at få adgang til selve borgbanken.

Plateauet på toppen af banken er ca. 70 m i diameter, og der er således tale om et ganske betydeligt areal. Det har været omkranset af en vold hele vejen rundt på toppen af banken, hvori der var to åbninger med adgang til borgen.

Der er fundet spor af forskellige bygninger på toppen af banken, men disse er atter tildækkede. Formentlig har banken rummet alle beboelsesbygningerne, mens ladegården med stalde osv. lå syd for de ovennævnte systemer af volde og grave mod syd.

Magelund kendes fra de skriftlige kilder så tidligt som 1329. I slutningen af århundredet var selveste dronning Margrete I ejer af stedet, men inden der var gået et år, havde hun overgivet den til en væbner som tak for lang og tro tjeneste.

På et tidspunkt havde man ikke længere brug for at befæste sin gård, og Magelund flyttedes mod sydvest, hvor den blev til herregården Lykkesholm.

Søerne og det varierede skovlandskab i området byder på et rigt fugle- og dyreliv. I området omkring Hestehave ved Lindeskov findes i øvrigt en stor koncentration af fortidsminder, primært fra bondestenalderen. Hele området er privat ejet, men der er afmærkede stier. Voldstedet er indhegnet og tilgængeligt for publikum.