Mageløs


Mageløs, set fra Skt. Anne Plads, mod Skt. Knuds Kirkestræde. Huset til venstre er Mageløs 1, til højre Mageløs 2.


Klaregade, set mod syd fra Mageløskrydset.


Mageløs


Mageløs

Intro

Mageløs. Navngivet 1925. Efter ejendommen Mageløs, Vestergade 64.