Magasin du Nord


Magasin du Nords ur. Magasin du Nord

Intro

Magasin du Nords senere stiftere, Theodor Wessel og Emil Vett, åbnede i 1868 en tekstilforretning i Århus. Få år senere udvidede de med en filial på Kongens Nytorv i København...

Magasin du Nords senere stiftere, Theodor Wessel og Emil Vett, åbnede i 1868 en tekstilforretning i Århus. Få år senere udvidede de med en filial på Kongens Nytorv i København. Forretningen i hovedstaden gik så godt, at de i 1894 kunne slå dørene op i en ny, pompøs bygning indrettet som stormagasin efter fransk forbillede. Magasin du Nord havde egne fabrikker og nåede op på 98 filialer i 1908. I efterkrigstiden koncentrerede Magasin sig om stormagasinerne i de større byer og udvidede i flere omgange komplekset på Kongens Nytorv. ''Købelystens tempel'' En journalist fra det bedsteborgerlige ugeblad Illustreret Tidende besøgte i 1896 den nye bygning på Kongens Nytorv. Han var ved at gå bag over af beundring, da han trådte ind i stormagasinet: ”Et Øjeblik stod man blændet og overvældet. Hallen strakte sig foran en, høj og vid, med sine Gallerier og brede Trapper, sine Tæpper og Drapperier langs Ballustrader og Søjler, sine Diske, Borde, Montrer og smagfulde Opstillinger af de mest heterogene Genstrande, og mellem det hele, oppe og nede, et Mylr af Mennesker, der glade og ivrige trængte sig om Udsalgsstederne for at faa deres Købelyst tilfredsstillet.” Magasin forsøgte med et bredt udvalgt både at tiltrække ”Millionærdøtre” og ”Smaakårsfolk”. Fattige måtte nøjes med at drømme, mens de gloede på vinduer.