Madum Sø nedkastningsplads


Aage Møller Christensen, 1921-1992. Sømand, SOE-agent. Nedkastet i Danmark ved Madum Sø den 26. juli 1943. Han virkede som våben- og sabotageinstruktør i Sønderjylland til marts 1944, hvor han rejste til Sverige.


Området syd for Madum Sø ved Rold Skov, hvor der fandt nedkastninger sted i sommeren 1943. Fotograferet efter krigen af SOE-agenten J.P. Jensen.


Området syd for Madum Sø ved Rold Skov, hvor der fandt nedkastninger sted i sommeren 1943. Fotograferet efter krigen af SOE-agenten J.P. Jensen.


Lastvogn brugt til transport af containere fra modtagelsespladsen ved Madum sø den 17. august 1943. Der ses skudhuller i bilen fra ildkampen med tyskerne.


Lastvogn brugt til transport af containere fra modtagelsespladsen ved Madum sø den 17. august 1943. Der ses skudhuller i bilen fra ildkampen med tyskerne.


Lastvogn brugt til transport af containere fra modtagelsespladsen ved Madum sø den 17. august 1943. Der ses skudhuller i bilen fra ildkampen med tyskerne. Niels E. Vangsted blev dræbt, og Poul Kjær Sørensen blev taget til fange og senere henrettet.


Lastvogn brugt til transport af containere fra modtagelsespladsen ved Madum sø den 17. august 1943. Der ses skudhuller i bilen fra ildkampen med tyskerne.


Lastvogn brugt til transport af containere fra modtagelsespladsen ved Madum sø den 17. august 1943. Der ses skudhuller i bilen fra ildkampen med tyskerne.


Engelsk S-phone. Det var en slags walkie-talkie, som blev benyttet af modtageholdet på jorden til samtale med piloten i flyet, der skulle nedkaste containere med våben, sprængstof og ammunition.

Intro

Flyet medbragte tre SOE-agenter, et antal containere og et radioapparat...

Flyet medbragte tre SOE-agenter, et antal containere og et radioapparat. Agenten Erik Boelskov skulle nedkastes på Mustard Point ved Hvidsten, hvorefter flyet skulle fortsætte til pladsen ved Madum Sø, hvor SOE-agenterne Erik Jens Peter Petersen ("Tripe") og Aage Møller Christensen ("Margarine") skulle droppes. Nedkastningen af Boelsgaard gik planmæssigt, selvom benyttelsen af en S-phone ikke var meget bevendt. Det var en slags walkie-talkie, der tillod samtale mellem holdet på jorden og piloten i flyet, men da besætningen på flyet var polsk, og ikke talte engelsk, var S-phonen kun til begrænset hjælp. Nedkastningen ved Madum Sø mislykkedes, da der havde lagt sig en tæt tåge over pladsen. Fra jorden kunne holdet høre maskinen og til trods for at man anvendte S-phone, lykkedes det ikke at få kontakt med flyet. Flyet med agenter og containere måtte returnere til England.

23.07.1943

Ålborggruppe ledet af SOE-agenten Jens Paul Jensen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 251. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 65

Natten til den 27. juli var der igen anmeldt nedkastning på pladsen ved Madum Sø. Nogle dage før havde et fly forsøgt at nedkaste de to SOE-agenter, Erik Jens Peter Petersen ("Tripe") og Aage Møller Christensen ("Margarine"), på pladsen. Det var mislykkedes pga. tåge, men nu forsøgte man igen. Faldskærmsfolkene sprang for tidligt, så Aage Møller Christensen landede i ca. 20 meter ude i søen, men der var ikke dybere end han kunne vade i land. Erik Jens Peter Petersen landede på pladsen. Værre var, at man ikke kunne finde den radio, som var kastet sammen med containerne. Man mente, at radioen var landet i søen, men var ikke til at finde. Senere viste det sig, at den var landet i nogle siv, hvor den nogle dage efter blev fundet af nogle drenge, hvorefter den henlå på et høloft frem til 1949.

26.07.1943

FLEMMING4

Ålborggruppe ledet af SOE-agenten Jens Paul Jensen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 219, Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 65. Jens Fræer: Den hemmelige sender, 1987, s. 164. Hans Bonnesen: Hemmelig Dansk Radiotjeneste under 2. verdenskrig, 1992, 165ff.

Der blev nedkastet containere på pladsen den 2. august, men antallet er ukendt.

02.08.1943

6

Ålborggruppe ledet af SOE-agenten Jens Paul Jensen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 250f. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 66. Beretning FM 1220-21

Pladsen var brugt flere gange indenfor kort tid, og gruppen følte, at tyskerne måske havde bemærket aktiviteten. Alligevel blev der den 17. august 1943 igen klarmelding på pladsen ved Madum Sø. Gruppen på 12 mand kørte til pladsen i en lastbil. Den engelske maskine kom tidligt, men havde tilsyneladende svært ved at orientere sig over søen. Først ved tredje overflyvning kastede maskinen 6 containere, som landede spredt i den nærliggende skov. I stedet for at tømme containere og "drukne" dem og faldskærmene i søen, valgte lederen, Paul Jensen, på grund af tidsnød at læsse containerne og folk på lastbilen og komme hurtigt væk fra pladsen. På hjemvejen blev de forfulgt af en tysk "prærievogn" og ved vejkrydset efter Skørping kom det til ildkamp. Det lykkedes at få et forspring, men den bezindrevne tyske bil indhentede snart den generatordrevne danske lastbil. Det lykkedes de fleste fra holdet at flygte gennem skoven og slippe væk, men Niels Erik Vangsted blev ramt og dræbt, mens Poul Kjær Sørensen blev såret og taget til fange. Godset og vognen blev ligeledes tyskernes bytte. Skudepisoden førte til Ålborggruppens opløsning. Poul Kjær Sørensen blev dødsdømt og henrettet den 28. august 1943 - som den første dansker.

17.08.1943

6

Ålborggruppe ledet af SOE-agenten Jens Paul Jensen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 249f. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 66. Ber. FM 1220-21

Landsdel: Jylland - Distrikt: 4 Pladsnr.: 0 - Pladsnavn: Madum Sø Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 19 - C3: Ved søens sydspids Kilder: Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 219, Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 65. Jens Fræer: Den hemmelige sender, 1987, s. 164.