Madsens Nålefabrik


Nørregade 5 set fra gårdsiden o. 1905. På dette tidsppunkt havde vognmand Martin Jensen sin forretning her, men tidligere havde Madsens Nålefabrik haft til huse på adressen.

Intro

Købmand Jens Jørgen Kruse Madsen startede i 1836 en nålefabrik i Nørregade 5, som fortsatte sin virksomhed ind i anden halvdel af 1800-årene.

I januar 1836 søgte købmand Jens Jørgen Kruse Madsen om privilegium og toldfrihed for de nødvendige varer til nåleproduktion. Denne tilladelse blev givet den 18. juni samme år. På grund af problemer med levering af messing- og jerntråd og fordi fabriksbygningen først var blevet istandsat i december, var produktionen dog ubetydelig det første år.

Nålefabrikken blev indrettet i Madsens købmandsgård i Nørregade 5, der bestod af et forhus og seks bagved liggende bygninger. Efter en beskeden start fik fabrikken hurtigt et bredt og varieret udbud. I 1837 fremstillede man knappenåle, forskellige hægter og maller, pibekradsere, vægtskålekæder, stifter m.m. Året efter produceredes også fiskekroge, hårnåle, skostifter m.m. Listen over produkter blev jævnligt øget.

Indtil 1844 fungerede nålefabrikken roligt og stabilt med en arbejdsstyrke på en til to svende, en karl og to til fem børn. Børnene lavede mange af de simple funktioner på fabrikken og det var også deres arbejde at fæstne nålene i papir, som kunne holde nålene sammen. Fabrikken hørte til blandt de mindre i byen, men den havde held til fortsat at forny sine produkter. Så sent som i 1843 blev dens drift vurderet som heldig. Året efter blev arbejdet på nålefabrikken imidlertid standset, da der var mangel på driftskapital. I 1846 var fabrikken i gang igen, men kun for en kort tid, da driften var ustabil. Fabrikken overvandt dog krisen og den fortsatte med at fremstille nåle m.m. ind i anden halvdel af 1800-årene.