Madsebakke, runddysse i Jonstrup Vang


Runddyssen Madsebakke i Jonstrup Vang, oversigt.


Runddyssen Madsebakke i Jonstrup Vang, oversigt.


Runddyssen Madsebakke i Jonstrup Vang, detalje.


Runddyssen Madsebakke i Jonstrup Vang, oversigt.


Runddyssen Madsebakke i Jonstrup Vang, detalje.

Intro

Denne dysse er nok den mest originale og bedst bevarede i vores egn. På Skovlystvej, halvvejs mellem Gisselfeldbro og Ballerupvej, er der en parkeringsmulig-hed, som kunne danne et udgangspunkt, til at besøge flere fortidsminder ad stier i Jonstrup Vang.

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (2) 1889 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Paa et noget bakket Terrain i Skoven ("Madses Bakke" kaldet) ligger en ret velbevaret Runddysse, der i Gjennemsnit maaler ca. 35 Fod. Randstenene, som ere 12 i Tallet, staa endnu saa temmelig paa deres Plads. Midt paa Dyssen ligger Overliggeren til Gravkamret, i hvilket man endnu kan se ned, saa at man kan danne sig et Begreb om dets Indretning. Det bestaar af fire Sidestene, er 3'7" maalt tværs over indvendig, og fyldt med Jord næsten helt op til Overliggeren. Mod Sydøst synes Indgangen at have været, idet Stenene her gabe 5" fra hinanden foroven. Afstanden maa være noget større i Bunden, da Stenene skraane indad mod hverandre foroven. 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Runddysse: Højen meget ujævn; 9 Randsten, hvoraf kun enkelt staaende. Kammer af 4 Bæresten og Dæksten.