Mads Rasmussens pavillon i Svanninge Bakker


I Mad Rasmussens pavillon i Svannings Bakker.


Svanningepavillonen kort tid efter opførelsen. P


Pavillonen i forfald kort tid før den blev revet ned.

Intro

I 1911 købte Mads Rasmussen, grundlæggeren af Faaborg Museum, et stykke af Svanninge Bakker for at udlægge det som en slags naturpark.

Efter købet kontaktede Mads Rasmussen maleren Peter Hansen for at bede ham tegne en pavillon til sine nyerhvervede bakker. Arkitekt K.P. Jacobsen fra København, som var fast arkitekt på Beauvais-fabrikkerne lavede de endelige tegninger på grundlag af Peter Hansens forlæg. Resultatet blev en rotunde med en lukket væg, der var omkranset af tolv doriske søjler. Hele bygningen var lavet af træ og havde et kegleformet stråtag, der hvilede på søjlerne. Øverst afsluttedes keglen af en glastop. Malermester Carl Knippel havde ansvar for al malerarbejde på pavillonen, og møblerne blev tegnet af malerne Fritz Syberg.