Mads Lerches Gård


Indenfor i udstillingen i Mads Lerches Gård.


Mads Lerches Gård set fra Slotsgade.


Mads Lerches Gård set inde fra gårdområdet.


Ved indgangen til Mads Lerches Gård.


Car Aarsleff-samlingen findes i Mads Lerches Gård.

Intro

Mads Lerches Gård er en af Danmarks mest anseelige og bedst bevarede købmandsgårde fra renæssancen.

Den rødkalkede bindingsværksgård, som undertiden også kaldes Borgmestergården, er et af de få huse i Nyborg, som overlevede både den store bybrand i 1797 og de efterfølgende 200 års bysaneringer.

Hovedfløjen
Hovedfløjen mod gaden med fine hvælvede kældre blev opført af borgmester Mads Lerche i 1601. Den er i to stokværk, hvoraf det øverste er udkraget, hvilket vil sige, at det hænger ud over understokværket. Konstruktivt klarede man dette ved at lave ekstra lange bjælker, der på langsiderne blev båret af de såkaldte knægte. Disse knægte blev som oftest dekoreret i overensstemmelse med samtidens (billedskærer-)kunst, og det er da også tilfældet på Mads Lerches Gård.

Sådan var det ganske almindeligt at bygge bindingsværk i købstæderne i 15- og 1600-tallet og formentlig også før, men i Danmark har vi ikke bevaret købstadsbindingsværk, der er ældre end slutningen af 1400-tallet. Med udkragningen fik man et større areal i øverste stokværk på husene inde i købstæderne og kunne på den måde udnytte den ofte begrænsede plads, man havde til rådighed.

Sidefløjene
Sidefløjene er tilføjet af sønnen Jakob Lerche i 1630erne, og hele gården er et godt eksempel på fynsk købstadsbindingsværk fra renæssancen. På bagsiden findes en såkaldt svalegang, der sørger for, at man let kan komme fra den ene fløj til den anden i husets øverste stokværk.

I nyere tid
Gården blev i perioden 1914-1918 fornemt restaureret af arkitekt Mogens Clemmensen, der også stod for restaureringen af Nyborg Slot. I 1911 var museumsforeningen blevet stiftet, hvilket foranledigede apoteker A. S. Sibbernsen fra Vester Skerninge, og dennes bror, Bankdirektør I. Sibbernsen fra Omaha, USA, til at købe gården. Brødrene Sibbernsen lod Mads Lerches Gård føre tilbage til dens oprindelige udseende og skænkede den herefter til Nationalmuseet på den betingelse, at bygningen skulle huse byens første offentlige folkebibliotek og Nyborg Museum.

Biblioteket havde indtil 1939 stueetagen, men flyttede da til en nyopført bygning. Først herefter blev der museum i hele gården. Mads Lerches Gård indeholder i dag Østfyns Museers lokalhistoriske samlinger for Nyborg og omegn, som er åbne i sommerhalvåret.