Madeskovskolen


Madeskovskolen set fra gaden


Madeskovskolens P-plads


Madeskovskolen set fra Tårsvej


Indgang til kontorerne


Omklædningsrum


Klasseværelse


Skolekøkkenet


Musikundervisning


Lærerværelse


Pedelværksted


Skolegården


Skolegården

Intro

Madeskovskolen hed tidligere Tårsvej skole og var en del af skoleplanen i Nakskov omkring 1915-20.

Madeskovskolen er placeret i Nakskovs vestlige del i en blandet bebyggelse.
Skolen er bygget i 1917 og udvidet med en større udbygning i 1963 og en mindre i 1985.
I 1981 fik skolen en ny elevkantine. Skolefritidsordningen har hjemme i byggeri fra 2000.
Skolen blev renoveret i 2005.