Maderup Vindmølle


vindmøllen fra maderup i Den Fynske Landsby.


Vindmøllen fra Maderup i Den Fynske Landsby, vinter.


Sternhjul i Maderup Vindmølle (Den Fynske Landsby).


Maderup Vindmølle før den flyttedes til Den Fynske Landsby.

Intro

Maderup Vindmølle blev bygget i 1832. Fra 1839 til 1943 møllen var den i samme families eje. Herefter blev Maderup vindmølle købt af Den Fynske Landsby, hvor den blev genrejst og nu kan besøges.

Møllen hørte til en lille gård på lidt over en tønde hartkorn (i 1839) og bidrog til husstandens indtægt. Fra 1839 til Den Fynske Landsby overtog vindmøllen i 1943, var den i samme møller-families eje. Christian Duus erhvervede den i 1839, og ved hans død fortsatte hans enke Kirstine Marie driften.

Folketællinger
1834
Hans Jensen, 40 år, gift, Grynmøller
Ane Marie Hansdatter, 42 år, gift, Hans kone
Hans Jørgensen, 17 år, ugift, Møllekarl
Frederick Hansen, 24 år, ugift, Møllekarl
Jens Hansen, 17 år, ugift, Møllerens søn
Maren Jørgensdatter, 18 år, ugift, Tjenestepige
Maren Jensdatter, 10 år, ugift, Møllerens broders datter

1840
Kristian Duus, 26 år, gift, Møller
Kathrine Marie Nielsen, 23 år, gift, Hans Kone
Kresten Hansen Duus, 2 år, ugift, Deres søn
Ane Margrethe Nielsen, 12 år, ugift, Konens søster
Morten Hansen, 30 år, ugift, Betjent ved møllen
Mads Kristian Rasmussen, 18 år, ugift, Betjent ved Møllen

1845
Christian Duus, 31 år, gift, Møller
Kathrine Marie Nielsen, 28 år, gift, Hans Kone
Christen Duus, 5 år, ugift, Deres børn
Ane Margrethe Duus, 4 år, ugift, Deres børn
Inke Kristine Duus, 1 år, ugift, Deres børn
Jørgen Johansen, 19 år, ugift, Betjent ved møllen
Kirstine Marie Sørensdatter, 24 år, ugift, Tjenestepige

1850
Christian Duus, 36 år, gift, Møller
Kathrine Marie Nielsen, 34 år, gift, Hans kone
Christian Hansen Duus, 10 år, ugift, Deres børn
Anna Margrethe Duus, 9 år, ugift, Deres børn
Inger Kristine Duus, 6 år, ugift, Deres børn
Peder Nielsen, 17 år, ugift, Betjent ved Møllen
Thomas Hansen, 16 år, ugift, Tjenestefolk
Karen Thorup, 16 år, ugift Tjenestefolk

1855
Christian Duus, 41 år, gift, husfader, møller
Katrine Maria Nielsen, 38 år, gift, hans kone
Christen Hansen Duus, 15 år, ugift, deres børn
Inger Christine Duus, 11 år, ugift, deres børn
Hans Peter Duus, 2 år, ugift, deres børn
Maren Jensen, 18 år, ugift, tjenestepige

1860
Christian Duus, 46 år, Gift, møller og huusfader, født i Kegnæs
Cathrine Marie Duus, 43 år, Gift, hans kone, født i Kegnæs paa Als
Christen Hansen Duus, 20 år, Ugift, deres søn, medhjælper, født i Særslev
Hans Pet. Duus, 7 år, Ugift, deres søn, født i Særslev
Mads Hansen, 18 år, Ugift, tjenestefolk, født i Weflinge
Johanne Thomsen, 14 år, Ugift, tjenestefolk, født i Særslev

1870
Johan Peter Julius Hansen, 42 år, gift, husfader, møller, født i Lunde sogn
Catrine Maria Nielsen, 51 år, gift, husmoder
Hans Peter Duus, 16 år, ugift, søn, født i Særslev sogn
Jørgen Nielsen, 31 år, ugift, Tjenestetyende, født i Særslev sogn
Johane Thomsen, 23 år, ugift Tjenestetyende, født i Særslev sogn

1880
Johan Peter Julius Hansen, 53 år, gift, Møller, husfader
Chatrine Marine Nielsen, 63 år, gift, Hans hustru
Hans Peter Duus, 26 år, ugift, søn
Christian Frederik Frederiksen, 9 år, ugift, dattersøn
Emme Madalene Larsen, 15 år, ugift, tjenestepige

1890
Hans Peter Duus, 36 år, Gift, husfader, gårdejer og møller
Charlotte Dortea Duus, 35 år, Gift, husmoder
Julie Katrine Duus, 1 år, Ugift, barn
Johan Peter Julius Hansen, 63 år, Gift, partikulier
Katrine Marie Hansen, 72 år, Gift
Kristian Frederik Frederiksen, 19 år, Ugift, møllersvend
Anne Katrine Olsen, 20 år, Ugift, tjenestepige

1901
Hans Peter Duus, født 24/10-1853, Gift, husfader, gårdejer, møller
Chalotte Dorthea Duus, født 9/12-1855, Gift, husmoder
Kristian Julius Duus, født 26/11-1895, ugift, barn
Johan P. J. Hansen, født 8/2-1827, Enkemand, Partikulier, forhenv. Møller
Kristian F. Frederiksen, født 20/9-1870, Ugift, Møllebestyrer
Kristian Marius Gilg?, født 21/11-1886, Ugift, Tjenestedreng
Johanne Katrine Olsen, født 23/11-1869, Ugift, Tjenestepige
Mary Caroline Rasmussen, født 24/4-1887, Ugift, Tjenestepige


Maderup vindmølle er bygget i 1832 og er blandt de ældste bevarede vindmøller i Danmark. Den er ottekantet, overvejende af fyrretræ og med stråbeklædning. Hatten drejes op mod vinden af spil og tværbomme (et såkaldt krøjeværk), hvorefter vingernes lærredssejl rulles ud, så de kan fange vinden.

Indvendigt er møllen opdelt i fire møllelofter, hvor kværnene og hele mølleværket er placeret. Mølleriet består i dag af fem kværne: en rugkværn, en sigtekværn, en skalkværn, en grynkværn og en grubbekværn samt diverse rense- og sigtemaskiner. De mange kværne er en senere tilføjelse (fra 1872).

Maderup Vindmølle står i dag i Den Fynske Landsby.Find den her.


I 1356 udtalte kong Valdemar Atterdag, at ”Han ikke vilde, at Aaerne skulde løbe i Stranden uden først at have gjort Landegavn”. Dermed mente han, at intet vand måtte forlade landet uden at have været igennem en vandmølle. Vand- og vindmøllerne var vigtige! Et af samfundets store udfordringer indtil 1900-tallet var, at der var meget lidt energi at udnytte til arbejde. Møllerne havde stor betydning, idet de aflastede mennesker og dyr for hårdt arbejde. Vandmøllerne lå ved vandløb, vindmøllerne – indtil ca. 1800 stubmøller – lå, hvor der ikke var vandløb, bl.a. på mindre øer. Landbrugsproduktionen øgedes i 1800-tallet, og behovet for møller steg. Da vandløbene var udnyttede, tyede man til de mindre driftssikre og mindre effektive vindmøller. En ny model – den hollandske vindmølle - blev introduceret. På den kan man nøjes med at dreje hatten, når vinden skal nås. På stubmøllerne drejede man hele møllen.

Mølleerhvervet var privilegeret, så møllerne fik som de første lov at udvide med vindmøller. Imidlertid dækkede det ikke behovet, og efterhånden fik bønder og andre også lov at bygge vindmøller. Efter 1862 var det helt frit at etablere møller. På Fyn og øerne var der i 1800-tallet omkring 200 vindmøller.

Maderup Vindmølle er et symbol på både den tekniske og den produktionsmæssige fremgang i 1800-tallets landbrug. Samspillet mellem vind- og vandmølle var som nævnt almindeligt før i tiden. Også ved Davinde Vandmølle var der en vindmølle. Endelig skal det nævnes, at hollandske vindmøller også spillede en stor rolle ved bortpumpning af vand fra 1800-tallets store inddæmningsprojekter, hvoraf der var særlig mange på Nordfyn og på Langeland.