Maderup


Gårdejeren med familie og karl. Maderup. Ca. 1906


Stereofoto. Maderup, lille stråtækt hus, gammel kone med kurv over armen.


Vindmølle i Maderup. Set fra vejen, der fra ejeren gårdejer H.P. Duus's gård i Maderup fører ud til møllen.


Maderup Vindmølle. Nu i Den Fynske Landsby.

Intro

Maderup er nævnt første gang 1392 i formen Madrupæ. Forleddet er math, der betyder mose eller made, sigtende til de store moseområder syd for byen. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.