Madam Schmidts Legat


Madam Schmidts Legat i Smedegade 9, Rudkøbing. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Madam Schmidts Legat i Smedegade 9, Rudkøbing. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Madam Schmidts Legat, Smedegade 7 i Rudkøbing. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.

Intro

Det lille købstadshus i Smedegade 9 er fredet og er fra 1700-tallet. Huset overgik til stiftelsen Madam Schmidts Legat i 1874 og blev herefter indrettet med 2 lejligheder.

Smedegade 9 - Var indtil 1847 brugt som Rudkøbings skole- og degnebolig. En huslænge på 14 fag, hvoraf Smedegade 9 er de 6 vestre fag. Degnen boede i længens 4 østre fag mens de 10 vestre fag var skole. - I året 1847 blev ejendommen (alle 14 fag) købt af madam Jacobine Schmidt, som straks solgte de 8 østre fag fra, men beholdte længens 6 vestre fag selv. - Jacobine Schmidt døde i 1870. - Ejendommen overgik til stiftelsen, enkemadam Schmidts legat i 1874 og blev herefter indrettet med 2 lejligheder. Oplysningerne er indhentet fra Rudkøbing Lokalhistoriske Arkiv.