MINDESTEN FOR I.C. CHRISTENSEN

Intro

Skovridergården i Påbøl var I.C. Christensens fødegård. Han blev i 1890 valgt ind i Folketinget for partiet Venstre og blev en betydningsfuld politiker.

Efter systemskiftet i 1901 blev han kulturminister og senere hen konseilpræsident, forsvarsminister og kirkeminister. I 1933 rejste sognets beboere en mindsten for I.C. Christensen og dennes hustru ved Skovridergården. I. C. Christensens slægt, både på mødrenes og fædrenes side, har været hedebønder fra Hoven. Faderen købte denne gård, som var moderens fødegård, da hendes forældre skulle på aftægt. De solgte gården i 1873. Den blev herefter benyttet til bolig for den plantør, senere skovrider, der blev ansat af hedeselskabet til at lede arbejdet med beplantningen af Påbøl plantage. Det var højskoleforstander K. Kristensen, der tog initiativ til oprettelsen af Påbøl plantage. Han opkøbte to gårde. Derefter kontaktede han Kaptajn Dalgas. Det skulle være en aktieplantage, og i 1874 blev der dannet et aktieselskab. Men det kneb med at få aktierne solgt. Heldet var, at Brygger Jacobsen fra København skænkede Hedeselskskabet 1000 Rdl., som de bestemte skulle an-vendes til Påbøl Plantage. Der blev herefter udstedt store aktier på 1000 kr. stk. Det var nu rige opkøbere, man satsede på. Det lykkedes da også at få solgt aktierne og plantningen startede i 1876. Hedeselskabet ansatte plantør Mads Holt til at lede arbejdet. Han var meget dygtig og hjalp endvidere bønderne i plantningsspørgsmål. Hans og forstander Kristensens virke for plantningssagen i sognet har været medvirkende til, at Hoven sogn er et af de sogne i Vestjylland, hvor der er blevet plantet flest træer. Den ene af de to gårde, der blev opkøbt, var I. C. Christensens fødegård. Da han kom hjem fra et højskoleophold havde forældrene bygget en ny gård øst for åen. Fødegården blev anvendt til bolig for plantør Mads Holt. Han blev senere skovrider for Hedeselskabet, men blev boende i Påbøl til sin død. Gården er derfor blevet kaldt Skovridergården. Egnen her betød meget for I. C. Christensen, og han ville gerne eje sit fødehjem. Han havde gennem årene fået opkøbt 3/4 af selskabets aktier. De sidste fik han foræret af partiet Venstre der i 1925 overbragte ham gavebrevet som afskedsgave. Gården har siden hen været i slægtens eje. Påbøl plantage er i dag på 1000 tdr land.

Die Försterei in Påbøl war die Geburtsstätte von I.C. Christensen. Er wurde 1890 in die dänische Volksvertretung der Liberalen gewählt und wurde ein bedeutungsvoller Politiker. 1933 haben die Einwohner der Gegend einen Gedenkstein fur I.C. Christensen und seiner Frau errichtet. Sowohl die Familie von I.C. Christensen, als auch seine Vorfahren waren Heidebauern aus Hoven. Der Vater hat diesen Hof, der die Geburtsstätte seiner Frau war, gekauft, als ihre Eltern sich auf das Altenteil zurückzogen. 1873 haben sie den Hof verkauft und danach wurde das Haus als Behausung für die Pflanzer, später Revierförster, benutzt. Der Pflanzer wurde vom Verein zur Urbarmachung der Heide angestellt, um die Bepflanzung der Påbøl Plantage zu leiten. Die Gegend war für I.C. Christensen sehr bedeutungsvoll und er wollte gerne seine Geburtsstätte besitzen. Über die Jahre hatte er drei Viertel aller Aktien des Vereins zur Urbarmachung der Heide aufgekauft. Das letzte Viertel hat ihm die Liberale Partei 1925 als Abschiedsgeschenk verehrt. Der Hof ist seitdem im Besitz seiner Familie. Die Påbøl Plantage umfasst heute etwa 500 Hektar Land.

“Skovridergården“ in Påbøl was I.C. Christensen´s native farm. In 1890 he was elected to the Danish Parliament for the liberals and he became an important politician. In 1933 the residents of the parish erected a monument in commeration of him and his wife. His family was moorland farmers in Hoven. I.C. Christensen´s father bought this farm from his parents-in-law as they became pensioners. The farm was sold in 1873. Later it became the forest supervisors residence. I.C. Christensen was appointed by the Danish Heath Service to lead the planting of the Påbøl forest. This area meant a lot to him and he wanted to own his native home. Through the years he bought 75% of the shares. The liberals gave him the last share in 1925 as a farewell gift. Since then the farm has been in the family. Today the Påbøl forest consists of 550 hectares.

''Publiceret''