M. Christiansens Dampbrænderi


J.C. Christiansens Brændevinsbrænderi, Søndergade 29, 1905. Brænderiet nedbrændte den 16. december 1911.


Købmand J. C. Christiansen (1836-1908) var særdeles aktiv i forbindelse med Vejles Industrialisering, både som igangsætter og som medlem af adskillige virksomhedsbestyrelser, bl.a. Vejle Bomuldsspinderier, Vejle Bolte- og Møtrikfabrik og Østjydske Brygger


Søndergade 29, o. 1900. Bygningen blev ombygget og forhøjet i slutningen af 1890'erne. Til højre i billedet ved indgangen til gården ses et skilt med påskriften "Dampbrænderie".

Intro

Brødrene Jens Christian, Frederik og Mads Christiansen købte i 1874 ejendommen Søndergade 29 med købmandsgård og brænderi. Brænderiet kom til at stå i Mads Christiansens navn, men i 1885 overtog J. C. Christiansen brænderiet alene og drev det til begyndelsen af 1900-tallet.

Da brødrene Christiansen overtog brænderiet Søndergade 29 efter købmand og brændevinshandler L. N. Riis, havde det ligget stille gennem nogle år. Produktionen kom hurtigt i gang og virksomheden voksede. Der var i 1878 ansat seks mand og brænderiet havde en damkraft på otte HK.

De vejlensiske brænderier var ellers på det tidspunkt i tilbagegang og den samlede årlige produktion, der i 1850 havde været på godt 500.000 l. brændevin, var i 1878 faldet til o. 380.000 l. Dampbrænderiernes effektivitet fik imidlertid produktionen til at stige igen, således at årsproduktionen i 1889 var på o. 580.000 l. brændevin.

I begyndelsen af 1900-tallet var den danske spritproduktion ude for en voldsom centralisering og Christiansens Dampbrænderi blev overtaget af De Danske Spritfabrikker, der var etableret i 1881.