Mørupvej 7, Vandel - Vandel Damgaard
Karen Sten og Jonny Hellerup


Luftfoto


Nielsen, Erling Steen og Marie Rahbek Nielsen (f. Jensen) Sølvbryllupsbillede fra 1985


Nielsen, Kristian Andreas og Klara Catrine Nielsen (f. Pedersen) fra 1953 (i sølvbryllupsalderen)


Nielsen,Johan Peter 8.05.1865 - 15.08.1953 og Ane Marie Nielsen 12.01.1867 - 27.04.1949

Intro

Matr.nr. 8c og 8d Vandel Størrelsen på hovedgården er 36,5 ha Endvidere er tilkøbt en englod fra Åstsiden af bækken (Varde Å) på 2,5 ha Og tilkøb af 3 stk. mindre moselodder beliggende i Plougslund mose på ialtr 4 ha Så gården er i dag på i alt 43 ha.

1856: Anders Pedersen
1857: Ole Christensen
1863: John Mikkelsen
1863: Tilkøbes 8d
1876: Niels Christian Eriksen
1881: Ane Johanne Johansdatter
1896: Johan Peter Nielsen
1929: Kristian Andreas Nielsen
1975: Ruth Hansen og Erling Sten Nielsen
1976: Erling Sten Nielsen

Størrelsen på hovedgården er 36,5 ha
Endvidere er tilkøbt en englod fra Åstsiden af bækken (Varde Å) på 2,5 ha
Og tilkøb af 3 stk. mindre moselodder beliggende i Plougslund mose på ialtr 4 ha
Så gården er i dag på i alt 43 ha.

I året 1929 overtog Kristian Andreas Nielsen gården efter sin far, Johan Peter Nielsen for den nette sum af kr. 24.000,-. Han drev herefter gården som alsidig landbrug.
Efter Erling Sten Nielsen overtog gården i 1976 og forpagtede den ud da han privat boede på en ejendom i Grønbjerg.
Første forpagter var Hilmer Kruse Hansen som i 1978 byggede ny kostald (som var hans personlige ejendom). I ca. 1990 9overtog Erling Sten Nielsens datter og mand Karen Sten og Jonny Hellerup forpagtningen og også omtalte kostald.

Fortalt til Svend Aage Hansen