Mørkøv Kirke


Mørkøv Kirke.

Intro

Mørkøv Kirke ligger på Midtsjælland. Den er opført i teglsten i 1200-årene. Kirkeskibet er den eneste oprindelige bygningsdel. I løbet af 1300-tallet kom våbenhuset til mod nord. Våbenhusets mure mod øst og vest er opført af marksten. Gavlmuren mod nord er af derimod af tegl...

Mørkøv Kirke ligger på Midtsjælland. Den er opført i teglsten i 1200-årene. Kirkeskibet er den eneste oprindelige bygningsdel. I løbet af 1300-tallet kom våbenhuset til mod nord. Våbenhusets mure mod øst og vest er opført af marksten. Gavlmuren mod nord er af derimod af tegl. Tegl var et bedre materiale at udføre tidens elegante gotiske blændinger i. Kapellet mod syd er nok fra samme tidspunkt som våbenhuset. Omkring 1450 blev koret udvidet og forlænget. Kort efter blev hele kirken, mure, hvælv og selve sydkapellet dekoreret med et væld af farvestrålende kalkmalerier. Arbejdet blev lavet af Isefjordsværkstedet. ''Klokken kimede sig ihjel for den døde konge'' Frederik den Anden døde den 4. april 1588 på Antvorskov Slot 54 år gammel. Ifølge samtiden var kongens udsvævende liv dødsårsagen. 16. april fik lensmanden Christoffer Pax sammen med en række herremænd besked på at følge kongens lig fra Slagelse til Roskilde Domkirke. I dagene efter kongens død ringede kirkeklokkerne over hele landet. I Mørkøv ringede man så ihærdigt, at kirkens store klokke revnede. I juni skrev kongens kancelli til Christoffer Pax, at Mørkøv Kirkes værger havde klaget deres nød over den ødelagte klokke. Derfor skulle lensmanden sørge for, at hver kirke i hans len, Holbæk Len, skulle give en skærv til Mørkøv Kirke. Ordren blev vist efterkommet, for Mørkøv Kirkes store klokke er støbt 1589 hos tidens mest fashionable klokkestøber, Borchard Quellicmeyer i København.