Møntergården


Møntestræde, Odense. I forgrunden 2 kvinder, beboere i Pernille Lykkes Boder. Fotografi antaligt fra 1930'erne.


Møntergården


Møntergården


Møntergården


Møntergården


Møntergården set fra gården.


Eiler Rønnows Gård set fra bagsiden i sne.


Møntergården, gårdspladsen.


Eiler Rønnows Gård i Møntestræde.


Møntergården med regnvådt tag.


Østerbyes Gård. Detalje fra facaden. Dørhammerens latinske tekst betyder "Herren bevare din udgang og din udgang fra nu og til evighed".


Møntergården. Detalje fra facaden med adelige bomærker.


Møntergården, lige før restaureringen ca. 1930


Møntergården set fra Overgade


Ejler Rønnows Gård, Nørregade 62, efter istandsættelsen


Møntestræde. Til højre Østerbyes Gård, som nu er flyttet til en placering med facade mod Sortebrødre Torv.


Møntestræde. Pernille Lykkes Boder, Rønnows Gård, Møntergården.


Nørregade 60 (De Danske Spritfabrikker), 62 (Eiler Rønnows Gård, 64.


Nørregade 60 (De Danske Spritfabrikker), 62 (Eiler Rønnows Gård), 64. 1935.


Tegning. Møntestræde, Odense. Pernille Lykkes Boder


Møntergården


Møntergården

Intro

Møntergården er en del af Odense Bys Museer. Her kan du se udstillingerne Fyn Midt i Verden og Byens Liv samt skiftende særudstillinger. Museets bygninger består af flere fredede bygninger.