Mønsted Kalkgruber


Kalkværket ved Mønsted er et besøg værd.


Kvinder ved kalkovne.


To lokomotiver i de åbne brud.Intro

Kalkbrydning og kalkbrænding ved Daugbjerg og Mønsted begyndte sandsynligvis i 1200-tallet. Fra 1600-tallet og de næste 250 år forsynede kalkminerne hele Midtjylland med brændt kalk.

Kalkbrydning og kalkbrænding ved Daugbjerg og Mønsted begyndte sandsynligvis i 1200-tallet, da vi herhjemme begyndte at bygge kirker og andre bygninger i sten. Fra 1600-tallet og de næste 250 år forsynede kalkminerne hele Midtjylland med brændt kalk.

Egnens bønder brød kalken i underjordiske gruber, kvinderne bar den ud, og kalkbrænderne brændte den i primitive skaktovne. Lyng fra Alheden blev brugt som brændsel. Den brændte kalk fyldtes i tønder, og kalkvognene kørte så langt som op i Himmerland og ned til Kongeåen.
På initiativ af kong Frederik d. 6. forsøgte Det kgl. Danske Husholdningsselskab o. 1830 at effektivisere kalkudvindingen. Et anlæg med muret skakt og hejseværk blev dog hurtigt opgivet. Derimod blev 1872 skæbneår for de mange små privatejede kalkværker, idet et selskab opkøbte hovedparten af værkerne i Mønsted og etablerede industriel råstofudvinding og kalkproduktion.

A/S De jyske Kalkværker byggede et værk med seks højovne og anlagde spornet til kalkvogne i minegangene. Råstofudnyttelse fra de underjordiske gruber ophørte i 1953.Kalkgruberne under jorden er i Mønsted formet af den industrielle minedrift med høje og brede gange, der har gennemskåret bøndernes gamle minegange. Et virvar af mere end 60 km minegange løber på kryds og tværs dybt i undergrunden.

Over jorden findes i hele området mellem Mønsted og Daugbjerg et utal af gamle indgange og jordfaldshuller. Dette ”månelandskab” er bedst bevaret i plantager og ådale, og plantagerne skjuler også mange hulveje, der fortæller om transport med brændsel og brændt kalk til og fra skaktovne gennem århundreder.


I 1980 købte violinisten Anker Buch, Mors, og lærer Jørgen B. Sørensen, Sjørup, Mønsted Kalkgruber. Anker Buch afholdt koncerter i gruberne og var meget glad for akustikken. Der kom også andre kunstnere i gruberne, bl.a. Niels Hausgaard, men i 1995 lukkede Anker Buch stedet for turister.

Buch solgte i 1997 gruberne, kalkværksbygningerne og 14 tdr. land skov til Skov- og Naturstyrelsen. Dermed blev hele området sikret bevarelse for både mennesker og dyr. Gruberne i Mønsted og Daugbjerg er et af de vigtigste overvintringssteder for flagermus i hele Europa.