Møltrup


Da Christen Linde opførte hovedbygningen på Møltrup i 1704 var det oprindeligt i bindingsværk, men efter en ombygning i 1777 blev murene opbygget i grundmur.

Intro

Herregården Møltrup har siden 1912 fungeret som optagelseshjem for hjemløse og socialt udsatte mænd. Møltrup ligger nordvest for Herning og fik først status af hovedgård og dermed herregård i slutningen af 1600-tallet under ejerskab af den godsrige købmand Christen Linde.

''Historien om Møltrup'' Møltrups historie går tilbage til 1400-tallet og adelsslægten Fasti, som ejede gården frem til tiden omkring 1600. Herregården blev kraftigt reduceret i løbet af 1600-tallet, hvor den havde mange skiftende ejere. Først under Christen Linde, som erhvervede Møltrup i 1685, blev gården ophævet til en komplet hovedgård, hvorved ejeren nød særlige skattemæssige privilegier. Christen Linde startede ud som købmand i Holstebro og ved siden af denne forretning forpagtede han flere store gårde i området. Med tiden voksede hans formue og ved sin død i 1706 ejede han ikke mindre end ti hovedgårde i det midt- og vestjyske, deriblandt Møltrup. Ydermere opnåede han i 1704 at blive adlet under navne '''de Linde'''. Hans efterkommere bar samme navn og de sad på Møltrup frem til 1812. Resten af 1800-tallet vekslede gården mellem flere ejere. I 1912 blev Møltrup solgt til pastor Johannes Munck, som sammen med sin hustru oprettede et optagelseshjem for løsladte fanger, for derved at reintegrere dem i samfundet. Efter hustruens død i 1919 overgik Møltrup til at være en selvejende institution, som har eksisteret frem til i dag, men nu fokuserer på at hjælpe hjemløse mænd og alkoholikere. ''Markante ejere'' Midt 1400-tallet: Jørgen Splid Fasti 1685-1706: Christen Linde 1773-1812: Christen de Linde 1912-1919: Johannes Munck 1919- : Møltrup Optagelseshjem Læs mere om Møltrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/moeltrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den trefløjede hovedbygning på Møltrup blev opført af Christen Linde i 1704, hvilket en sandstenstavle over indgangspartiet vidner om. Bygningen, som står i én etage med sadeltag af rødt tegl, var oprindeligt opført i bindingsværk, men blev under en ombygning i 1777 udskiftet med grundmur og kalket hvid. Under denne ombygning blev herregårdens indgangsparti indrammet af to indmurede og rødmalede søjler, som krones af en mindre halvbuefronton. Klods op ad hovedfløjens facade står fire store lindetræer, som i nyere tid er blevet kraftigt stynet. ''Omgivelser'' Møltrup var tidligere omgivet af voldgrave, men i dag findes der kun svage spor efter disse. Nord for hovedbygningen ligger herregårdens avlsanlæg, som består af tre længer. Disse bygninger er opført i 1955 da de foregående gik til ved en stor brand. Syd for hovedbygningen findes en stor have med lindealleer og egen sø. Hele have flankeres mod øst af Vorgod Å, som løber i nord/sydgående retning. ''Bygninger og gods'' 1704: Hovedbygningen opført i bindingsværk 1777: Hovedbygning ombygget til grundmur 1792-1794: Frasalg af fæstegods 1912: Møltrup oprettet som optagelseshjem

''Fakta'' Adresse: Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg Kommune: Herning Tidligere: Ringkøbing amt, Ulfborg herred, Timring sogn Ejer: Møltrup Optagelseshjem – selvejende stiftelse (2017) Funktion: Optagelseshjem for mænd, agerbrug, skovdrift og animalsk produktion samt gårdbutik (2017) Størrelse: Ager 106 ha, eng 24 ha, skov 20 ha, park/have 1 ha, andet 12 ha (2017) Offentlig adgang: Rundvisninger efter aftale Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [http://moltrup.dk/ moltrup.dk]

''English'' Northwest of Herning we find the manor house of Møltrup, which has served as a home for socially disadvantaged men since 1912. Møltrup was first given the status manor in the late 17th century under the ownership of the wealthy merchant Christen Linde. It was he who erected the present main building in half wood in 1704 and one of his predecessors who rebuild it in brick wall in 1777.

''Publiceret''