MølleskolenIntro

Børnene i Ry Stationsby måtte i byens spæde start gå i Fiirgårde skole - den nærmeste offentlige skole, der blev drevet af Dover Sogneråd.

Men fra midten af 1880'erne gik det stærkt. En privatskole opstod i et hus på Fredensvej nær baneoverskæringen, og der kom hurtigt så mange elever, at der måtte bygges et rigtigt skolehus på Klostervej. Det blev også hurtigt for lille, og i 1896 kunne de 90 elever tage helt nye bygninger i brug ved Skanderborgvej - der, hvor Mølleskolen ligger i dag. En af de mest markante lærere var skolens førstelærer Peder Kristian Fjeldsted. I mange år var han formand for Ry Håndværker- og Borgerforening og for menighedsrådet ved den nye kirke. Han sad også i sognerådet i tre perioder og var én af hovedkræfterne bag oprettelsen af Ry og Omegns Turistforening. Og så tog han initiativ til en skolehave. Den dyrkede han sammen med eleverne, så de kunne lære noget om natur og planter. Fjeldsteds Have har siden sidst i 1990'erne været skovkirkegård mellem Ry Kirke og Kildebakken. Fjeldsted søgte også sognerådet om at få noget jord ved skolen til lege- og idrætsplads, men sognerødderne sagde nej. Det lod Fjeldsted sig nu ikke slå ud af; han købte selv arealerne og tilbød sognerådet, at de måtte få dem gratis. Det blev dog Håndværker- og Borgerforeningen, der overtog arealerne. Men Fjeldsted fik vedtaget en servitut om, at de aldrig måtte sælges eller pantsættes og at de skulle benyttes som legeplads for skolens elever. Mange år senere - i 1947 - solgte Håndværker- og Borgerforening arealerne til Ry Kommune, og Fjeldsteds deklaration blev aflyst i 1993. Skolen har ændret navn fra Ry Folke- og Realskole til Mølleskolen, og den er en af Danmarks største folkeskoler med næsten 1000 elever. Og området, som Fjeldsted sikrede, er i dag Mølleskolens idrætsplads.