Møllerup Gods


Møllerup Gods


Hovedbygningen på Møllerup fik sit nuværende udseende ved en omfattende renovering 1918-1922, hvor bygningen bl.a. fik tilføjet sit karakteristiske tårn.

Intro

Det nuværende Møllerup Gods ligger på en tidligere borgbanke. Her lå en firesidet borg med stensatte kanter omgivet af vandfyldte grave. Adgangen til borgen foregik via en bred muret bro over den sydlige voldgrav.

''Historien om Møllerup'' Den tidligst kendte ejer til Møllerup er marsk Stig Andersen Hvide, som blev kendt skyldig for mordet på Erik Klipping(1249-1286) i Finderup 1286. Hvorvidt han var skyldig eller ej, kan der sås tvivl om. Møllerup blev efterfølgende inddraget af kronen, men blev i 1295 givet tilbage til marsk Stigs arving og forblev i Hvide-slægtens eje frem til 1426. Herefter var Møllerup på hænderne af fremtrædende adelsslægter som Flemming, Kaas, Lykke, Bille og Gyldenstierne. I 1682 giftede Knud Gyldenstierne sig ind i den magtfulde slægt Rosenkrantz til Rosenholm, men ægteskabet var kortvarigt for Knud Gyldenstierne døde samme år. Dog nåede datteren Hilleborg at blive undfanget, og det blev hende, der arvede Møllerup efter faderens død. Hun giftede sig i 1702 med Christian Trolle og deres søn Knud Trolle arvede Møllerup efter dem. Da Knud Trolle lå på sit dødsleje, ønskede han at testamentere Møllerup til Frederik Christian Rosenkrantz mod at han indlemmede Møllerup i stamhuset Rosenholm. Dette afslog Frederik Christian Rosenkrantz imidlertid – alligevel endte han med at købe Møllerup i 1790. I 1865 blev Møllerup købt af greve Frederik Ahlefeldt-Laurvig. Han gennemførte en række ombygninger på godset og efterlod det til sin søn, som solgte det videre i 1915. I 1920 købte skibsreder Poul Carl herregården og det er hans efterkommere, familien Gamborg, som i dag er fjerde generation på Møllerup gods. '' '' ''Markante ejere'' -1286: Marsk Stig Andersen Hvide 1660-1682: Knud Gyldenstierne 1683-1734: Hilleborg og Christian Trolle 1863-1888: Frederik Ahlefeldt-Laurvig 1920-1939: Poul Carl Læs mere om Møllerup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/moellerup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den gule hovedbygning på Møllerup gemmer på en lang og indviklet bygningshistorie med mange faser og ombygninger. Under den nuværende hovedbygning blev der ved en arkæologisk udgravning i 1920 fundet fundamenter af en middelalderlig borg, som formentligt kan tilskrives Marsk Stig. I 1681 nedrev Knud Gyldenstierne den middelalderlige bebyggelse på Møllerup og lod et nyt enkeltfløjet bindingsværkshus i to etager opføre. Det er dette hus som i dag danner kernen af den nuværende hovedbygning. Hilleborg og Christian Trolle opførte i begyndelsen af 1700-tallet hovedbygningens vestfløj i bindingsværk. I 1743 opførte Knud Trolle østfløjen og han lod i 1751 hovedfløjen skalmure og gavlene valme, hvorved bygningen fik sit nuværende udtryk. Under Frederik Ahlefeldt-Laurvig blev der foretaget betydeligt byggearbejde på Møllerup, men størst betydning for det nuværende udseende havde V. Müller og Poul Carls ombygninger fra begyndelsen af 1900-tallet. Bygningsarbejdet og renoveringen blev foretaget ved arkitekt A. Høeg-Hansen. ''Omgivelser'' Møllerup omgives af en smuk og rig natur hvor der særligt drives jagt på råvildt. Det omfattende avlsanlæg, som står i sortmalet bindingsværk og gule fag med rødt tegltag, er med respekt for bygningerne omdannet til feriehus, konferencefaciliteter, hestepension og moderne landbrug. Selve hovedbygningen er omgivet af vandfyldte grave, der på organisk vis går over i den omgivende park. '' '' ''Bygninger og gods'' Slut 1200-tallet: Middelalderligt borganlæg opført 1681: Middelalderlig bebyggelse nedrevet og hovedfløj opført i bindingsværk 1703-1751: Sidefløje tilføjet og hovedfløj skalmuret 1918-1922: Ombygning og renovering af hovedbygningen

''Fakta:'' Adresse: Møllerupvej 24, Møllerup, 8410 Rønde Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Feldballe Sogn Ejer: Anne Sophie Gamborg (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, jagtudlejning, hestepension, boligudlejning, event- og konference lokalitet Størrelse: Ager 255 ha, eng 20 ha, skov 110 ha, park/have 15 ha, forpagtet 15 ha (2017) Offentlig adgang: Restaurant, arrangementer, events og rundvisninger efter aftale Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Møllerup, located north-east of Aarhus, has a history that goes back to the Middle Ages and includes some of the history of Denmark's most powerful noble families (Hvide, Rosenkrantz and Gyldenstierne). The beautiful three-winged building is today inhabited by the family Gamborg that operates the estate as a modern and multifaceted business.