Møllen i Henne Stationsby

Intro

Møllen i Henne Stationsby stod oprindeligt i Novrup ved Esbjerg, hvor den blev beskadiget ved en storm i 1904. Efter restaurering og flytning af møllen til Henne var den igen i drift et par år senere.

Møllen blev flyttet fra Novrup ved Esbjerg. Her var møllen blevet medtaget af "julestormen" i 1904.
I Henne Stationsby stod man og manglede en mølle, da beboerne i den sydlige del af sognet havde
langt til nærmeste mølle.

Handlen med mølleejeren gik i orden og møllebygger Korsholm i Varde flyttede den til Henne og restaurerede den. I 1905-1906 var møllen genopstillet og atter i drift.

Selv om egnens landmænd og Brugsforening sluttede godt op om møllen, kneb det med at få det til at løbe rundt økonomisk. I 1912 overtog Brugsforeningen møllen, og den blev herefter udvidet med et pakhus og der blev installeret en kageknuser og en foderblandingsmaskine.

Under navnet Henne Lokalforening stiftede egnens landmænd en selvstændig foderstofforening, som købte møllen i 1945. På den tid var møllehat og vinger efterhånden temmelig medtaget. Vingerne blev derfor erstattet af en dieselmotor. Senere flyttede foderstofforeningen uden for Henne Stationsby og møllen blev fjernet.

Kilde: "Om Henne Sogn" af Evald Kappelskov.