Møllemarkskolen


Møllemarkskolen, elever i skolegården, 2


Møllemarkskolen, elever i skolegården, 1


Møllemarkskolen, luftfoto 1950


Møllemarkskolen

Intro

Møllemarkskolen hed tidligere Rødbyvej Skole og var en del af Nakskov Kommunes skoleplan fra omkring 1915.

Møllemarkskolen var den første af de tre skoler i udkanten af Nakskov der blev bygget.
Skolen var distriktsskole for den sydlige del af Nakskov byområde. Skolens ældste bygninger er opført 1914. Tilbygning i 1968 bestod af tre fløje med klasselokaler, faglokaler, fællesområde og administration.

SFO blev etableret i eksisterende lokaler i 1990. Fem villaer ved skolen blev løbende inddraget til skolebrug og indrettet til specialpædagogiske formål.
På byrådsmødet 13. september 2007 blev der vedtaget en ny skolestruktur, hvilket betød, at bl. Møllemarkskolen den. 1. august 2008 blev nedlagt.