Møllehuset på Vestermølle


I det restaurerede møllehus kører kværnene nu igen. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Det nye stuehus, som stod færdigt i 1910 efter branden i 1909. Foto: Skanderborg Museum.


I møllehuset kan man i dag opleve en masse om mølleri og kornsorter i den restaurerede bygning. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Indgangen til Møllehusets udstillinger i dag. Foto: Vestermølle Møllelaug.


I dag er har Restaurent Vestermølle til huse i hovedbygningen i den del af huset, hvor mølleren og hans familie boede før i tiden- Efter branden i 1909 blev der opført et nyt stuehus ved siden af møllegården. Foto: Vestermølle Møllelaug.

Intro

Gennem mere end 500 år har der været malet korn på Vestermølle. I middelalderen hørte møllen under Ring Kloster. Senere kom den under kongen. I 1909 brændte store dele af møllebygningerne. De nuværende bygninger er gennemgribende restaureret i 2009-2010.

Vestermølle ligger ved østsiden af Skanderborg sø, ved vejen fra Skanderborg til Odder, som oprindeligt gik gennem møllens gårdsplads. Gennem mere end 500 år har der her været drevet et betydeligt landbrug med møllerivirksomhed. Her kom bønderne kørende for at få deres korn malet ved vandets kraft fra møllehjulet og siden en turbine.
Der lå flere vandmøller langs søen. Længere ind mod byen lå Skvæt Mølle og videre ud af vejen kom man til Røde Mølle, hvor jorden var rød af naturligt okker og jern i jorden. I middelalderen hørte Vestermølle sammen med disse to møller samt Gjesing- og Hede Mølle under Ring Klosters besiddelser. Vestermølle har været leverandør af mel til hoffet. I gamle optegnelser kan man se, at Frederik 2. har bestilt mel fra Vestermølle, når han regerede fra Skanderborg Slot i slutningen af 1500-tallet. Normalt malede møllerne fortrinsvis brødmel af rug. Men i 1587 gav kongen tilladelse til, at Vestermølle lavede sigtemel, så man ikke behøvede at drage helt til Århus efter denne fine vare. Forskellige møllere fæstede møllen for kongen gennem årene. Da Skanderborg slot med besiddelser blev solgt i 1767 kom møllen på private hænder.
I 1987 købte Skanderborg Kommune bygningerne og resten af jorden. Siden 2009 er Vestermølle blevet renoveret med hjælp fra private fonde, virksomheder og foreninger. Vestermølle er i dag ramme om værksteder samt forenings- og mødelokaler for en række folkelige foreninger. Kommunen har vederlagsfrit stillet Vestermølle til rådighed for foreningerne, foreløbig frem til 2036.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Kl. 17.00 om eftermiddagen den 28. juni 1909 trak et heftigt tordenvejr hen over Skanderborg. Et lyn slog ned i Vestermølle, og straks så man røgen stige op fra møllebygningen, der var sammenbygget med stuehuset og adskilt fra gårdens øvrige bygninger. I husets sydende var mølleriet og uden for det store overfaldsvandhjul. Hovedparten af det store hus var beboelse for møllerfamilien og tjenestefolk. Da huset ikke stod til at redde, blev møbler og husgeråd båret ud på gårdspladsen. Vestermølles beboere, brandmænd og tililende stod her og så bygningen brænde ned – midt i den værste tordenregn, nogen kunne huske. Det regnede så voldsomt, at systemet af mølledamme brød sammen. En tzunamilignende bølge skyllede træværk med ild i, møbler og folk ned gennem gården og ud i søen. Aviserne skrev om ”Katastrofen på Vestermølle”.
Stuehuset og møllebygningen nedbrændte til grunden. De andre bygninger, som ilden skånede, blev mere eller mindre ødelagte af oversvømmelsen. Mølleren, Løwschall, besluttede at bygge ny stuehus. Det ses mod øst ved indkørsel til Vestermølle. Samtidig blev der opført et nyt trefløjet Møllehus i gule sten. Som altid gennem mindst 500 år var mølleriet i længen mod syd. Hvor der i dag er restaurant, var der vognport – og siden svinestier, som i længen mod nord. Næsten hele Møllehuset blev taget ned i 2008 og genopført i 2009 og ’10 – efter de oprindelige tegninger, jvf. krav fra fredningsmyndighederne. Men indvendig fik Møllelauget lov til at bruge pladsen anderledes – til museum og restaurant samt møde- og selskabslokaler.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Det emmer af gamle dage, når møllersvendene åbner for vandet til turbinen, hælder godt dansk brødkorn på den mere end 100 år gamle stenkværn og kontrollerer den fysiske kvalitet af resultatet, det gode Vestermølle-fuldkornsmel. Synet og lyden af de mange remtræk, de store drivhjul af træ samt den øverste møllestens rolige skurren mod kernerne mellem de to møllesten skaber en helt speciel stemning. I århundreder er egnens bønder kommet kørende i hestevogn til Vestermølle for at få malet deres høst – til grutning til dyrene og mel til vælling, grød og brød. Herfra er også leveret mel til Hoffet på Skanderborg Slot under skiftende kongers ophold her.
Den nuværende stenkværn på Vestermølle blev installeret efter den store brand i 1909 i det nye og større møllehus fra 1910. Den præsterer stadig et perfekt stykke arbejde, som får fagfolk til at efterspørge melet. Stenkværnen adstadige rytme bevarer både kornets næringsstoffer og naturlige smag af sommer og sol.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Turbinen på Vestermølle er en kvalitetsmaskine bygget af det navnkundige firma De Smithske i Nørresundby. Den afløste i 1940 overfaldsvandhjulet på siden af møllehuset. Måske er turbinen mindre romantisk end et vandhjul, men til gengæld udnytter den vandets kraft langt bedre. Turbinen er placeret i en vandsøjle på fire meter. Når den kører for fuld kraft, fødes den med 400 liter af mølledammens vand – i sekundet. Det svarer til 1.400 kubikmeter i timen. Vandforbruget i et gennemsnitsparcelhus er cirka 100 kubikmeter – om året.
I 2008 lå turbinen begravet under et lag mudder i det gamle vandkammer. Turbinen blev halet op og lagt i olie for i 2010 at blive totalt skilt ad og gennemrenoveret. Mellem museet i møllehuset og vandkammeret, hvor turbinen er installeret, er der en kraftig glasrude. Besøgende kan således opleve turbinen få vand og levere CO2-fri energi.
I gamle dage leverede vandkraften på Vestermølle jævnstrøm til gården, herunder malkemaskinen, til restauranten i haven og til nabohusene. I dag trækker turbinen den mere end 100 år gamle stenkværn, et mindre savværk og en jævnstrømsgenerator. Når der er vand i mølledammen, kan besøgende i møllemuseet opleve hele maskineriet i drift.
Tekst: Vestermølle Møllelaug.