Møllegade


Møllegade 13. Den gamle mølle, Mølleplads. Ca. 1870-1900

Intro

Helt tilbage i 1231 nævnes i Kong Valdemars Jordebog en mølle beliggende for enden af den nuværende Møllegade, hvor gaden munder ud i Mølle Plads. Den kendes senere som Gammel Mølle, efter at man i 1500-tallet oprettede en "Ny Mølle" ved Vesterå.

Gråbrødreklostret På dette tidspunkt dækkede Gråbrødreklostrets grund området, men da klosteret i 1500-tallet blev nedlagt, blev Møllegade og Roldgade anlagt hen over området. Gammelmølle Gammel Mølle blev først nedlagt i 1895, da Østerå blev overdækket. Hvornår gaden har fået sit navn vides ikke, i Resens Atlas fra 1677 benævnes både Hjelmerstald og Møllegade "Skollums Stald", på dette tidspunkt har husene i gaden ikke været meget andet end staldbygninger.Aalborg byrådsforhandlinger 41/1915-16 Aalborgs Historie bind. 1 s. 118, 133 Aalborg-bogen 1970 s. 8-10 1975 s. 22, 60 Værnfeldt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Se flere billeder af Møllegade [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8m%F8llegade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her]