Møllegabet


Udgravning af hytte. Dykkerne ligger på en platform for ikke at beskadige bopladslaget de undersøger

Intro

Under vandet på 2-4,5 meters dybde ud for Æreskøbing ligger jægerstenalderbopladsen Møllegabet. På det dybeste sted er der bevaret en 7000 år gammel bopladsoverflade fra den tidligste Ertebøllekultur...

Under vandet på 2-4,5 meters dybde ud for Æreskøbing ligger jægerstenalderbopladsen Møllegabet. På det dybeste sted er der bevaret en 7000 år gammel bopladsoverflade fra den tidligste Ertebøllekultur. I 1990-93 undersøgte Langelands Museum her de ekstremt velbevarede rester af en hyttetomt med en barkdækket jordplatform og det nederste af vægstagerne stående. Få meter fra hytten blev resterne en yngre mand begravet i en stammebåd undersøgt. I den 6300 år gamle køkkenmøddingen blev der i 1976 foretaget verdens første systematiske udgravning af en stenalderboplads under vand. ''Druknet landskab giver svar'' Møllegabet-pladsens dybe del har ligget beskyttet for vind og vejr. En hurtig havstigning har dækket pladsen - heldigvis uden at bølger ødelagde den. Affaldet i Møllegabet-hytten er derfor utroligt velbevaret og fortæller om jægerstenalderfolkets aktiviteter i det nu druknede morænelandskab i Syddanmark. Sten af cornel- og tjørnebær, skaller af hasselnødder og agern, knogler af fisk, fugle og pattedyr viser, hvad de spiste. Placeringen af to ildsteder og to små koncentrationer af pilespidser i hytten viser, hvor to mænd og to kvinder havde deres faste pladser i boligen. Rester af stager tyder på, at der har været flere hytter på stedet. To ’abeskeletter’, fundet ved uddybning i 1920’erne viser, at der også har været flere grave.