Møllegårdsmarken


Lerkar fra gravpladsen Møllegårdsmarken, ca. 300 e.Kr. Lerkarret er ornamenteret med fugle, der ligner pelikaner. Det findes nu på Møntergården i Odense.


Lerkar fra gravpladsen Møllegårdsmarken, ca. 300 e.Kr. Lerkarret er ornamenteret med fugle, der ligner pelikaner. Det findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

På jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken er fundet lerkar smykket med fugle, der ligner pelikaner. Pelikanen var også i jernalderen fremmed i Danmark, og når den dukker op på lerkar som her er det sikkert fordi der var noget magisk over disse fugle.

På gudernes bud
Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både thorshamre og kors.

Magiske dyr
Natur og tro har siden den ældste stenalder været nært forbundet. Fynboerne i stenalderen levede af at gå på jagt, fiske og indsamle spiselige planter. Man var fuldstændig afhængig af naturen og dyrene, og derfor blev de en del af den religiøse verden, som man tilbad. Men også langt senere, i middelalderen og nyere tid, er dyr blevet tillagt magiske egenskaber.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.