Møllegård


Luftfoto af Møllegård set fra syd

Intro

Møllegård, Næsby, Odense N.Gården var en firlænget gård, der lå syd for Bogensevej i Næsby(på hjørnet af Bogensevej og Rismarksvej).

Møllegård, Næsby, Odense N.
Gården var en firlænget gård, der lå syd for Bogensevej i Næsby(på hjørnet af Bogensevej og Rismarksvej). Gården blev i 1955 solgt til Allesø Næsbyhoved-Broby kommune og der påbegyndtes udstykning til parcelhuse(Thune Nielsensvej, Stavisvej, Mølleløkken, Klokkevænget, Kirkevænget og senere Egestubben og Højvang). Der blev udstykket ca. 200 grunde fra Møllegård. I 1973 blev gården nedlagt som landbrudsejendom. Bygningerne var i 1966 blevet fjernet som led i civilforsvarets brandøvelse.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995