Møllebjerg Skovfogdegård


Stuehuset fra sydvest


Stuehuset fra sydøst


Det oprindelige skovløberhus i dag

Intro

I 1700-tallet Frederiksgave (senere Hagenskov), som ejede området omkring Møllebjerg- Stedet var dækket af skov. I 1769 ryddede ejeren et lille stykke skov og byggede et beskedent skovløberhus. Omkring 1800 var stedet udvidet til 4-længet skovfogedejendom. Det oprindelige hus indgår fortsat.

''Skoven ved Møllebjerg''I 1700-tallet var det Hagenskov gods, den gang Frederiksgave, som ejede området omkring Møllebjerg, og dermed altså matriklen 8a Søllested sogn og den senere tilhørende mark 8b Flemløse. Stedet var dækket af skov. ''Skovløberhuset'' I 1769 ryddede ejeren et lille stykke skov og byggede et beskedent skovløberhus, med det formål at få styr på de Bukkerup krybskytter, der stjal fra skoven. Der blev ansat en skovløber, der som løn for sin indsats måtte bo i huset til sin død. Huset bestod af en kampestens kælder og af to rum + køkken/vaskerum, en dør i midten mod syd og et vindue på hver side. Denne bygning står endnu og er en del af stedets nuværende længe mod nord og mod nuværende skovvej. ''Skovfogdegården'' Allerede inden år 1800 skiftede stedet status for i år 1800 beboedes stedet af skovfoged Gorm Mathiasen gift 15.januar 1797 med Kirsten Madsdatter i Hårby kirke. Stedet var ikke længere et skovløberhus men en 4-længet skovfogedejendom med nyt stuehus. Skoven blev fældet og der blev lagt en mark på 25 tdr. land til ejendommen = 8b Flemløse. I en fordybning i marken små hundrede meter fra ejendommen blev der anlagt en vanding til heste og kreaturer. Denne vanding var af samme tilhugne kampesten, som fortsat ses i stedets stendige, dybest ind mod ejendommen og fladende ud mod syd, hvor den gled sammen med terrænet. Bunden af vandingen var brostensbelagt. ''Forpagterejendom'' Status som skovfogedejendom beholdt stedet frem til 1913, hvor Møllebjerg overgik til at være en forpagterejendom, under Krengerup. Forpagteren hed Cristian Christensen gift med Johanne. Dette sker som følge af at Krengerup bygger en ny skovfogedbygning ”Rullestedet” tættere på godset. Ejendommen i skoven skiftede sammen med området ejer flere gange og var således ejet af Frederiksgave gods fra starten og fra 1824 af staten, senere Wedelsborg gods, Grev Rantzaus Frederikslund, for at ende under Krengerup. ''Ejendommen sælges fra'' I 1952 sker en katastrofe for godset Krengerup. Godsforvalteren flygtede med pengekassen, hvor alle værdierne lå. Han blev først fundet 2 år senere på Lolland, og da var pengekassen tom. Krengerup var tvunget til drastiske løsninger, som resulterede i, at de solgte nogle ejendomme fra, bl.a. ejendommen på Møllebjerg. Christian Christensen og Johanne havde ingen børn, men i Bukkerup var en tjenestepige nedkommet med et barn, og dette barn adopterede beboerne på Møllebjerg. Det blev ham, Villy Christensen, senere gift med Ingeborg, der købte ejendommen i 1952. Villy og Ingeborg arbejdede dels som landmænd, men Villy kørte også mælk til mejeriet i Søllested og senere tog han arbejde på Dæhnfeld i Odense. Ingeborg havde privat systue i hjemmet, men det var nedgangstider for mindre landbrug ''Forpagterejendom'' I 1967 blev marken solgt fra og i 1972 gav de op på grund af helbred og solgte ejendommen til min mand Gunnar Salomonsen og undertegnede Anne Grangaard. ''Mere info på Facebook'''' ''Du kan finde flere billeder og mere information på ;Møllebjergs Facebook-side: ''[https://www.facebook.com/mollebjerget https://www.facebook.com/mollebjerget]''


''Publiceret''